Mobiliteitsvisie Lansingerland 2040 vastgesteld

Met drie aangenomen wijzigingsvoorstellen, geschreven door Leefbaar 3B, VVD en CDA is de Mobiliteitsvisie Lansingerland 2040 aangenomen door de gemeenteraad. De wijzigingen betreffen:

  • Geen krappere parkeernorm
  • Gratis parkeren
  • Ruimte voor de auto

Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk gaf in de raad aan dat deze drie items in het verkiezingsprogramma 2022-2026 van Leefbaar 3B een prominente plek innemen. Link naar het verkiezingsprogramma: https://www.leefbaar3b.nl/verkiezingsprogramma/

Geen krappere parkeernorm
Het voorstel dat in een woonwijk die binnen 800 meter van rail of ZoRo-bus ligt een aftrek op de Lansingerlandse parkeernorm krijgt, is met dit amendement geschrapt.

Leefbaar 3B vindt dat het gebruik van de auto zo weinig als mogelijk moet zijn. Het bezit van een auto moet niet belemmerd worden. Dus woon-werkverkeer met fiets of OV of een combinatie daarvan moet makkelijk gemaakt worden. Ook fietsen in onze eigen dorpen moet, als je daartoe in staat bent, de voorkeur hebben. De auto, die je zeker ook nodig hebt voor vakantie, wekelijks naar de supermarkt, familiebezoek elders in Nederland, rijden naar uitwedstrijden van het team van je kind en een werkplek die onbereikbaar is met OV, moet wel vlak bij je huis geparkeerd kunnen staan en daar moet een krappe parkeernorm geen belemmering voor zijn.

Gratis parkeren
Leefbaar 3B is tegen betaald parkeren in Lansingerland. Geen betaald parkeren staat in de verkiezingsprogramma’s van 2014 en 2018. Nu in het verkiezingsprogramma 2022-2026 staat bij speerpunt 7: “Geen betaald parkeren in Lansingerland. Inwoners moeten hun auto vlak bij hun woning kunnen parkeren.”

Ruimte voor de auto
In de periode tot 2040 en waarschijnlijk daarna ook, moet rekening gehouden worden met bezit èn gebruik van de auto. In de planperiode tot 2040 zullen naar verwachting nagenoeg alle auto’s full electric zijn, maar het blijven auto’s die ruimte nodig hebben om te rijden en te parkeren en daar moet rekening mee worden gehouden.

30 en 50 km/u wegen
De verwachting was dat in de mobiliteitsvisie duidelijk zou worden welke gemeentelijke wegen 15, 30 of 50 km/u zouden zijn. Op verzoek van Leefbaar 3B heeft wethouder Simon Fortuyn aangegeven dat deze zomer de categorisering van de wegen en straten aan de raad voor te leggen.

Elektrisch laden personenauto’s
Het is van belang ook zonnepanelen van huizen die geen eigen parkeerplek bij huis hebben maximaal te kunnen inzetten voor de stedelijke batterij. Vandaar de door Leefbaar 3B ingediende en met algemene stemmen aangenomen motie: “Draagt het college op – Binnen zes maanden te rapporteren over mogelijke oplossingen om zonne-energie, die geproduceerd wordt door zonnepanelen op woonhuizen, die geen parkeerplaats op eigen terrein hebben, tijdelijk op te slaan in de elektrische auto van de eigenaar/huurder van de woning.”

Op deze foto uit de gemeente Zaanstad is de meest simpele oplossing weergegeven.


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*