Halfjaarlijkse rapportage Sociaal Domein

Het college van B&W heeft zijn halfjaarlijkse rapportage over het Sociaal Domein gepubliceerd. De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • De waardering van de cliënten voor de dienstverlening is gestegen
  • Het aantal verstrekte uitkeringen daalt. Dat komt vooral doordat de instroom afneemt. Vermoedelijk een gevolg van verbeterde economie
  • In grote lijnen ligt de gemeente op de uitgestippelde koers

De financiën blijven een zorg.
Circa eenderde van de uitgaven wordt gekarakteriseerd als onzeker. Omdat we te maken hebben met niet goed voorspelbare aantallen is het begrijpelijk dat er geen 100% zekerheid is over de begroting. Om deze reden pleit Leefbaar 3B er al twee jaar voor om de overschotten voor dit doel te reserveren en niet in de grote pot te laten verdwijnen. De financiële toezichthouder, de provincie Zuid-Holland, neemt hetzelfde standpunt in. Hopelijk kan Leefbaar 3B het volgende college wel overtuigen van de juistheid van dit beleid. lees meer

Een ander zorgpunt is de maar steeds oplopende wachttijd in de jeugdzorg. De norm is een maximale wachttijd van 13-14 weken, wat best wel lang is. De gemiddelde wachttijd dreigt echter die norm voor het maximum te overschrijden. Leefbaar 3B krijgt de indruk dat de gemeenschappelijke regeling Jeugdzorg de grip aan het verliezen is. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is, laat staan dat er een oplossing voor het probleem is. Leefbaar 3B vraagt het college met klem daadkrachtig met dit probleem om te gaan.

In de rapportage wordt aangegeven dat ondanks de positieve resultaten actief verbeteringen worden nagestreefd. Leefbaar 3B steunt dit streven van harte.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*