Zijn binnensport en sociaal cultureel werk nog betaalbaar?

Cultuur_Nee-MisschienDeze vraag werd in oktober 2015 door woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer gesteld, nadat de gemeenteraad kennis had genomen van de inhoud van het rapport van de Rekenkamer “Vitaliteit op het spel“, dat de binnensportverenigingen financieel zwaarder zijn getroffen door verhoging van de huur van sportaccommodaties dan de buitensport en de daaraan parallel lopende vermindering van de subsidies.

In oktober was Leefbaar 3B kritisch over het Rekenkamerrapport, omdat het rapport te weinig representatief is (zie websitebijdrage van 10 oktober 2015). Op initiatief van Leefbaar 3B werd door de gemeenteraad een amendement aangenomen om naast de binnensport ook het sociaal cultureel werk onder de loep te nemen. lees meer

De met de gemeenteraad afgesproken midterm review Tarievenbeleid zou de effecten van de Lansingerlandse verenigingen beter in kaart moeten brengen. Tot onze verbazing is Leefbaar 3B tijdens de commissie Samenleving van afgelopen donderdag een van de weinige partijen, die teleurgesteld is over de inhoud van de midterm review. Deze nota geeft een beeld van landelijke tarieven en de ontwikkeling het aantal leden en is afgezet tegen de macrowaarnemingen binnen Lansingerland. Hiermee wordt de vraag hoe het staat met de actuele vitaliteit van de binnensportverenigingen en Sociaal Cultureel werk niet beantwoord en daar ging het uiteindelijk om. Leefbaar 3B wil ondanks de noodzaak om robuust en gedegen financieel beleid te voeren, voorkomen dat verenigingen omvallen.

De koers van het college en de meerderheid van de raad is duidelijk. Zij stemmen in de midterm review en staan open voor maatwerk oplossingen als verenigingen dreigen om te vallen. Met de optie van maatwerkoplossingen zijn wij uiteraard tevreden, maar willen meer. Leefbaar 3B wil naar een situatie toe dat maatwerkoplossingen niet nodig zijn. Immers, regeren is vooruitzien. Wordt vervolgd.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*