Visie op preventief jeugdbeleid vraagt om aanscherping

Jeugd_Lansingerland_Leefbaar3bIn de commissie Samenleving zijn de eerste ideeën opgehaald om te komen tot een robuust jeugdbeleid. Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer onderschreef de huidige koers van het college om nadruk leggen op de categorie “Eigen kracht en lichte ondersteuning.” Inzet van intensieve en specialistische ondersteuning is aan de orde in geval de situatie daartoe noodzakelijk is.

Leefbaar 3B pleitte voor een kerntakendiscussie over wat nu wel of niet onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid valt. En als die verantwoordelijkheid wordt bevestigd, is de inzet dan effectief. lees meer

Desgevraagd antwoordde Wethouder Heuvelink, dat dyslexie een gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat nemen wij graag van hem aan, maar de vraag blijft kleven of dat € 6 ton moet kosten. Ook de kosten aan voorlichtingsmateriaal loopt aardig op. Is een dergelijke wijze van informatieverstrekking nog van deze tijd en effectief? De oproep aan de collega raadsleden om de kosten jeugdbeleid op nut, noodzaak en gewenst resultaat te toetsen werd lauwtjes ontvangen, maar komt in volle omvang terug in aangekondigde discussie over de 3D transformatieagenda.

Wouter Hoppenbrouwer riep de wethouder op om te komen tot een preventief integraal jeugdbeleid. Nu staat zorg centraal en dat is te weinig. Samenhang met onderwijs, veiligheid, arbeidsmarkt en participatie zullen de visie op preventief jeugdbeleid zeker verrijken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*