Verantwoordelijkheid nemen gaat niet tegen elke prijs

Leefbaar 3B zegt: verantwoordelijkheid nemen gaat niet tegen elke prijs.

In de raadsvergadering van 4 november j.l. stond een motie van GroenLinks Pilot Tussenvoorzieningen op de agenda naar aanleiding van de suggestie van de burgemeester in de vorige raadsvergadering (zie ook: https://www.leefbaar3b.nl/leefbaar-3b-over-noodopvang-voor-afghaanse-vluchtelingen/ ). De motie riep op om statushouders die wij van het Rijk moeten huisvesten vervroegd naar Lansingerland te halen om hen eerst te plaatsen in een tussenvoorziening. Na 13 weken dient de gemeente ze door te laten stromen naar een sociale huurwoning. Voor de overvolle AZC’s dient de uitvoering van deze pilot lucht te scheppen .

Namens Leefbaar 3B reageerde woordvoerder Machiel Crielaard glashelder. Voor Leefbaar 3B is het niet acceptabel om mensen in een tijdelijke tussenvoorziening te proppen zonder zicht op doorstroming. De woningnood is immers groot. Voor Leefbaar 3B is het onbespreekbaar als mensen die in een situatie zitten van huiselijk geweld, een vechtscheiding of de vele andere redenen waarom iemand urgent is langer moeten wachten.

Als fractie zijn wij het hier allemaal over eens. Wel legden wij dit op verschillende manieren uit. Zes fractieleden zeiden daarom tegen de motie nee, tenzij aan al onze eisen worden voldaan en de zorgen zijn weggenomen.
Drie fractieleden zeiden ja, maar om te praten met de regio en onze zorgen te agenderen.

Vorige week gaf Leefbaar 3B al aan dat mensen die in acuut gevaar verkeren, zoals bijvoorbeeld Afghaanse evacués, geholpen moeten worden. We hebben echter in Lansingerland een brede verantwoordelijkheid als het gaat om huisvesting, voor statushouders, maar ook voor de vele inwoners die een beroep moeten doen op sociale huurwoningen. Daarom heeft Leefbaar 3B technische vragen ingediend over deze motie.

Onze vragen waren:
• Om hoeveel mensen gaat het die Lansingerland bij deelname aan de pilot dient te huisvesten in een tussenvoorziening?
• Wat is het effect van deelname aan de pilot op onze taakstelling?
• Zorgt deelname aan de pilot voor verdringing op de wachtlijsten (van spoedzoekers)?
• De brief spreekt over een financieel risico als doorplaatsing langer dan 13 weken duurt. Wat houdt dit risico exact in?
• Hebben we in Lansingerland passend (gemeentelijk) vastgoed voor de uitvoering van de pilot en zo niet, is dit realiseerbaar?

Wethouder Arends gaf in haar beantwoording aan bereid te zijn het gesprek aan te gaan in de regio met onder meer de Veiligheidsregio en het COA. Wel gaf ze aan dat we nu achter lopen op onze taakstelling om statushouders te huisvesten. Er zijn geen locaties voorhanden om statushouders te huisvesten. Verder betekent aanmelding voor deze pilot niet direct deelname aan de pilot. De wethouder zegde toe dat als zij een idee heeft voor een tussenvoorziening in Lansingerland zij eerst met een concreet voorstel naar de gemeenteraad komt. Leefbaar 3B zal dit kritisch beoordelen.

Wat betreft een suggestie over flexwoningen voor statushouders zijn wij benieuwd of dit realistisch is. Het is de afgelopen vier jaar niet gelukt dit te realiseren voor onze eigen inwoners.
Waarom dan wel voor statushouders?

2 Comments

  1. Vraag de bekende Nederlanders welke in de media een ontzettend grote mond hebben eens of zij er 1 of meerdere in huis willen nemen.

  2. Dit krankzinnige land gedoogt het zelfs dat ontelbare nepvluchtelingen uit Afrika en Azië via België en Duitsland doorreizen of doorgesluisd worden naar het aardsparadijs op aarde voor zgn. asielzoekers. Opgeruimd staat immers netjes, zeggen onze Ooster- en Zuiderburen. Het land van Oranje Boven heeft nog nooit gehoord van strenge grenscontroles. Niemand die je bij de grens naar Nederland vraagt om je te legitimeren danwel wat je in het al veel te druk bevolkte Nederland hebt te zoeken. Nog krankzinniger: Je wordt vandaag de dag als nepvluchteling zelfs ondergebracht in luxe hotels, zoals b.v. in het Hotel City Center Lodge in Utrecht of in het GR8 Hotel aan de A12 bij Bodegraven. Uiteraard op rekening van de Nederlandse belastingbetaler. In de volksmond beter bekend als Gekke Henkie. En de naieve Nederlandse staatsburger maar denken dat zgn. vluchtelingen ten alle tijde asiel moeten aanvragen in het eerste land van binnenkomst in de EU. Met andere woorden in Polen, Griekenland, Bulgarije, Spanje of Italië. Om maar een paar landen te noemen. Wanneer stoppen we er eindelijk mee ons ooit zo mooie land naar de verdoemenis te helpen?

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*