In Lansingerland is geen plek voor criminelen

Tijdens de begrotingbehandeling op 4 november is de motie ‘geen plek voor criminelen’ van Leefbaar 3B met algemene stemmen aangenomen. Samen met de VVD verzocht fractievoorzitter Don van Doorn de succesvolle aanpak met betrekking tot ondermijnende criminaliteit breed uit te dragen. Alleen door middel van een goed georganiseerde met elkaar samenwerkende regio, voorzien van voldoende financiële middelen, zal het ons lukken deze strijd vruchtbaar te blijven voeren.

Ondermijning in een notendop
Bij ondermijnende criminaliteit gaat het om verschillende vormen van criminaliteit en de ondermijnende werking daarvan op de samenleving. Ondermijning verwijst vooral naar de verwevenheid van onder- en bovenwereld, de innesteling in woonwijken, sportverenigingen, bedrijven en instellingen. De combinatie van gigantische geldstromen en het toepassen van extreem geweld stelt deze criminele netwerken in staat invloed te verwerven en ongewenste druk uit te oefenen in de samenleving. De problematiek van ondermijnende criminaliteit gaat om criminele netwerken die mondiaal zijn vertakt, maar ongemerkt lokaal wortelen en investeren. Ook in Lansingerland en dat moeten we krachtig blijven bestrijden Download voor meer informatie de app

De succesvolle aanpak
Dat betekent dat zowel een lokale/regionale aanpak én een landelijke/internationale aanpak nodig zijn. Lansingerland heeft dit, onder bestuurlijke leiding van Leefbaar 3B, tijdig onderkent en ook deze bestuursperiode is met succes extra geïnvesteerd in de aanpak van ondermijning. In de begroting besteden we inmiddels bijna 7 miljoen euro aan veiligheid, heeft Leefbaar 3B middels een amendement (wijzigingsvoorstel) het integraal veiligheidsbeleid ingrijpend aangepast en dragen momenteel al 8 boa’s dagelijks bij aan een veiliger Lansingerland. Maar we zijn er nog lang niet.

Met het aannemen van deze motie zorgen we dat we als gemeenteraad achter het gevoerde beleid gaan staan en willen we, door onze successen te delen met omliggende gemeenten, hen inspireren onze aanpak te volgen. Ondermijning stopt namelijk niet bij de gemeentegrenzen en alleen door intensief samen te blijven werken kom je tot een succesvolle aanpak. Daarnaast vragen we de burgemeester het Rijk erop aan te spreken dat zij de te maken kosten vergoeden door ervoor te zorgen dat een substantieel deel van de 500 miljoen euro naar Lansingerland stroomt en niet alleen naar de grote steden gaat of verbrast zal worden aan bureaucratie.

Lansingerland is succesvol bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit en Leefbaar 3B is daar trots op. Onze teams weten wat werkt en wat nodig is. Niet in Den Haag maar lokaal maken we het leefbaar.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*