Uitvoeringsplan Werken aan Werk

In het beleidsplan ‘Versterken van Veerkracht’ is onderscheid gemaakt tussen de Lansingerlandse Standaard en de beleids- Accenten. De Lansingerlandse Standaard omvat alle wettelijke taken die de gemeente heeft. In dit uitvoeringsplan is “Werken aan Werk” uitgewerkt.

Alhoewel de titel anders doet geloven, gaat het hier vooral over het creëren van werk voor jongeren en schoolverlaters. Hiermee begeleiden we jongeren zonder startkwalificatie weer naar school of naar werk. Leefbaar 3B heeft (preventief) jongerenbeleid hoog in haar vaandel. Om meer dan één reden is Leefbaar 3B blij met dit beleidsaccent “Werken aan Werk”.

Natuurlijk is het beperken van de instroom en het verhogen van de uitstroom van uitkeringsgerechtigden een goede zaak. Dat juichen we toe.
De structurele aanpak waaruit blijkt wie van de gemeente contact legt met de scholen om een duidelijk traject uit te stippelen naar werk, wordt op de scholen verschillend georganiseerd:

  1. De gemeente contracteert een externe partij die jobcoaching/arbeidsdeskundigen levert
  2. De gemeente vraagt een andere (grotere) gemeente, of
  3. De gemeente organiseren het in eigen huis (met eigen consulenten)

We kunnen ons vinden in de manier waarop betere aansluiting voor leerlingen van PRO/VSO naar werk vorm gaat krijgen. Leefbaar 3B ziet in optie 3: vanuit “eigen huis” met een eigen consulent georganiseerd, wat volgens het uitvoeringsplan ook het meest voor de hand liggend is, de meeste kansen.

Wat betreft de SROI-verplichting.
Het is natuurlijk belangrijk dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen. Wel denken we dat de gemeente niet alleen moet sturen op de invulling van de SROI-verplichting, maar ook op maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij bedrijven zichzelf SROI eisen opleggen.

De SROI is in Lansingerland opgenomen bij de aanbesteding voor externe partijen maar ook binnen de eigen gemeente op de afdeling PnO worden deze criteria zoveel mogelijk gehanteerd.

Leefbaar 3B staat positief tegenover de investering in een goede relatie tussen de werkgevers en de gemeente, want ook daar creëer je extra mogelijkheden mee.

In dit uitvoeringsplan vinden we niets terug over extra aandacht voor asielgerechtigde of het granieten bestand. Dat wil niet zeggen dat hier geen aandacht voor is, maar deze onderwerpen zijn opgenomen in het beleidsplan 2018-2022 en vormen geen onderdeel van dit beleidsaccent.

In het uitvoeringsplan “Werken aan Werk”, wordt aangegeven dat € 50.000 een hoog bedrag is, maar het niet realistisch is om te verwachten, dat we met deze impuls binnen korte tijd een hoge uitstroom uit de uitkering realiseren. Leefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich sprak de hoop uit, dat hiermee dan wel uitstroom op de lange termijn gerealiseerd gaat worden, of  moeten we ons afvragen, wat we anders kunnen doen om met dit bedrag meer te bereiken.?

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*