TONK-regeling 2e tranche

TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten.

TONK is bestemd voor mensen die door Corona een terugval in inkomsten hebben en daarom in de problemen komen met het betalen van de noodzakelijke kosten.

Eerder dit jaar heeft Marjolein Gielis namens Leefbaar 3B al technische vragen gesteld over de TONK-regeling en een motie ingediend op 24 juni. Hierin werd gevraagd of het college ruimhartig wil omgaan met het geld dat voor deze regeling door het Rijk beschikbaar wordt gesteld.
Die motie werd volledig ondersteund. Deze eerste TONK-regeling betrof de periode van 01-01-2021 tot 30-06-2021 en kon worden aangevraagd tot eind september.

Inmiddels heeft het Rijk een TONK2 ingesteld. De zogenaamde tweede tranche. Die betreft de periode van 01-07-2021 tot en met 31-12-2021. Ook hiervoor komt onze gemeente in aanmerking met een bijdrage van het Rijk en het bedrag zou zelfs groter zijn dan voor de eerste tranche.

In de afgelopen commissie Algemeen Bestuur heeft Leefbaar 3B daarom de volgende vragen aan het college gesteld:

  • Hoeveel geld ontvangt onze gemeente voor TONK 2?
  • Op welke wijze gaan wij hier uitgebreid aandacht voor geven aan onze inwoners?
  • Hoe gaan we deze middelen zo spoedig mogelijk aanwenden voor onze inwoners die het dringend nodig hebben?

De wethouder kon tijdens de commissie nog niet direct antwoord geven op deze vragen, maar ze heeft beloofd hier op korte termijn schriftelijk op terug te komen.

We houden de vinger aan de pols en zullen u zo spoedig mogelijk nader informeren.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*