Grote raadsmeerderheid wil Quickscan Inclusie

Onze motie Quickscan Inclusief Beleid is door een grote raadsmeerderheid aangenomen.

Met staand beleid wil Lansingerland al een inclusieve gemeente zijn voor iedereen, dus ook voor personen met een handicap of chronische ziekte. Het is daarom goed om te kijken welke onzichtbare drempels er nog zijn om een nog toegankelijkere gemeente te worden.
In de raadsvergadering van 25 november diende Machiel Crielaard namens Leefbaar 3B een motie vreemd aan de orde in naar aanleiding van een eerder bespreekpunt. Op 7 oktober behandelde de commissie Samenleving het bespreekpunt van Leefbaar3B over de controlerende taak van de gemeenteraad ten aanzien van toegankelijkheid voor mensen met een handicap. De andere fracties reageerden destijds dat zij het met ons eens zijn, dat het belangrijk is deze doelgroep te betrekken bij het opstellen van beleid over toegankelijkheid. Verder werd een suggestie gedaan voor een onderzoek om te kijken hoe Lansingerland nu scoort op toegankelijkheid. De wethouder denkt dat dit een goed startpunt kan zijn voor monitoring op dit thema en wilde daarom nog geen toezegging doen. Namens Leefbaar 3B liet Machiel Crielaard weten de handschoen op te pakken en uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn tot een nulmeting toegankelijkheid. Dit resulteerde in een motie tijdens de raadsvergadering van 25 november, die het college opriep om een quickscan inclusief beleid uit te voeren.

De motie kon op brede steun rekenen in de gemeenteraad.
Desalniettemin ontraadde de wethouder onze motie, omdat er al een samenlevingsvisie naar de raad komt waarin inclusie een onderdeel kan zijn. Als Leefbaar 3B kozen we ervoor de motie niet aan te passen. De raad spreekt al over een lokale inclusie agenda sinds de ratificatie van het VN-verdrag Handicap in 2015. In 2018 heeft Leon Erwich vragen gesteld waarom wij deze nog niet hebben en in 2020 heeft Machiel Crielaard dit verder opgepakt. Na jaren praten vind Leefbaar 3B dat we nu niet moeten “lullen maar poetsen”. De motie kon rekenen op brede steun. Alleen het CDA stemde tegen. Zij bleven herhaaldelijk hameren op de kosten, ondanks dat meerdere partijen aangaven dat een quickscan geen complexe exercitie is en je het zo gek kan maken als je zelf wil. Kennelijk wil het CDA niet investeren in een gelijkwaardige samenleving waarin iedereen mee kan doen.
Leefbaar 3B zegt: Samen maken we het leefbaar.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*