De lange arm van Den Haag reikt ver…

De motie van Leefbaar 3B ‘Lansingerland met inkomenstoets de barricades op’ kon alleen rekenen op steun van de PvdA.

Met deze motie wilde Leefbaar 3B in verzet komen tegen Den Haag die ons met het inkomensonafhankelijke Wmo-abonnementstarief dwingt topinkomens te subsidiëren. De andere partijen onderschreven het probleem, maar verschuilden zich achter wet- en regelgeving, terwijl de grenzen aan de Wmo onduidelijk zijn.
Durven ze niet, of mogen ze niet?

In de raadsvergadering van 25 november stond de Verordening Sociaal Domein 2022 voor. Jaarlijks wordt deze verordening aangepast op bijvoorbeeld wijzigingen in beleid, onduidelijkheden of wetswijzigingen.
In BinnenlandsBestuur verscheen onlangs een artikel getiteld ‘Steeds meer gemeenten gooien hun kont tegen de krib’. En wat blijkt? Steeds meer gemeenten voeren een inkomenstoets in, omdat het rijk blijft weigeren gemeenten volledig te compenseren voor de aanzuigende werking van het Wmo-abonnementstarief. Daarom diende Machiel Crielaard namens Leefbaar 3B bij de behandeling van de verordening de motie: ‘Lansingerland met inkomenstoets de barricades op’ in.

Als Leefbaar 3B begrijpen wij namelijk heel goed dat gemeenten kiezen voor een inkomenstoets. De Wmo is een wet die juist bedoeld is om mensen te ondersteunen die dit echt nodig hebben. Door de invoering van het abonnementstarief kan iedereen ongeacht inkomensniveau een beroep doen op deze hulp. Inwoners met een topinkomen, die volledig zelfvoorzienend zijn, sturen hun betaalde krachten weg, doen een beroep op de huishoudelijke hulp van gemeenschapsgeld en zien deze hulp bij het huishouden puur als schoonmaakwerk. Daar is de Wmo niet voor bedoeld. Leefbaar 3B wil deze topinkomens niet subsidiëren. De Wmo wordt onbetaalbaar en met een rijksoverheid die ons niet wil compenseren vindt Leefbaar 3B het onrechtvaardig als dit ten kosten zou gaan van sportvelden, BOA’s, het zwembad of tot verhoging van de OZB zou leiden.

Tot onze verbazing kon onze motie alleen rekenen op de steun van PvdA. De andere partijen verschuilden zich achter wetsartikelen terwijl andere gemeenten ook aan de slag gaan met een inkomenstoets. Gemeente Krimpen aan den IJssel schrijft dat de Centrale Raad van Beroep uitspraken heeft gedaan in het verleden in een tijd toen een eigen bijdrage kon worden geheven die deels inkomensonafhankelijk was en deels inkomensafhankelijk. In het abonnementstarief zit helemaal geen inkomensafhankelijke bijdrage. Als gemeenteraad hebben wij een andere verantwoordelijkheid. We zijn geen rechters. De VNG stimuleert gemeenten om proefprocessen uit te lokken. Dat een groot deel van de gemeenteraad niet gevoelig was voor deze argumenten toont aan dat de lange arm van Den Haag ook reikt tot in het gemeentehuis van Lansingerland.

Leefbaar 3B wil onrecht écht aanpakken en kiest voor onze eigen inwoners in plaats van landelijke belangen.Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*