Starterslening gemeente Lansingerland 2022

In juli 2019 is er door Leefbaar 3B een motie ingediend met als strekking de mogelijkheid te onderzoeken van startersleningen voor inwoners van Lansingerland. Deze motie werd raadsbreed ondersteund.

In de raadsvergadering van 25 november jongstleden is de verordening Starterslening vastgesteld. Hiervoor wordt het bestaande fondsbedrag bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten) van € 280.000 met een bedrag van € 220.000 aangevuld tot € 500.000.
De starterslening is bedoeld voor inwoners van Lansingerland die tenminste een jaar in de gemeente ingeschreven staan en commercieel of maatschappelijk gebonden zijn aan onze gemeente. De wijzigingen ten opzichte van de starterslening van 2009 zijn: de maximale koopprijs is verhoogd van € 180.000 naar € 376.300, de grens voor de Nationale Hypotheekgarantie, het maximaal te lenen bedrag is verhoogd van € 36.000 naar € 50.000 en er is een leeftijdsgrens van 35 jaar opgenomen.

Door de verordening wordt de kans vergroot voor starters op de woningmarkt.
Het raadsvoorstel ging uit van een looptijd van één jaar voor een proefperiode, maar door een amendement dat unaniem door de raad werd aangenomen is de minimale looptijd van de proef verlengd naar twee jaar. Daarna volgt evaluatie. Tijdens de commissievergadering had de wethouder reeds toegezegd eerder terug te komen naar de raad als de animo heel groot zou blijken te zijn en het fondsbedrag eerder moet worden aangevuld. Leefbaar3B heeft bij monde van Georgine Zwinkels gevraagd of de wethouder dit ook toe wil zeggen voor twee jaar en de wethouder heeft positief op die vraag geantwoord.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*