Tevreden op zomerreces

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 16 juli is stilgestaan bij de verschillen tussen het verkiezingsprogramma “Samen maken we het Leefbaar” en het coalitieakkoord “Samen aan de slag”. Uit de presentatie van fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer blijkt dat de verschillen gering zijn. Hierdoor is een goede basis gelegd om goed voor de belangen van de inwoners en bedrijven van Lansingerland op te komen. Bij aanvang van deze collegeperiode zijn de eerste stappen naar financieel herstel gezet. De wereld draait gelukkig niet alleen om geld.

Na het zomerreces staan veel dossiers op de politieke agenda. Naast lokaal getinte onderwerpen zoals behoud bestaande voorzieningen, gemeentelijk vastgoedbeleid, wijkgericht werken en de verkeercirculatie e.d. zijn er ook vele onderwerpen, die de gemeentegrenzen zullen overschrijden. De grensoverschrijdende onderwerpen zijn onontkoombaar, maar zullen altijd in het belang van Lansingerland worden afgewogen. De zorg bij collega politieke partijen dat Leefbaar 3B daar geen oog voor heeft, zijn dan ook ongegrond.

Leefbaar 3B wenst iedereen een hele goede en onbezorgde vakantie toe. Op 2 september komen de raadsleden van Lansingerland weer bijeen om zich te laten informeren over onder andere de plannen rondom het verkeerscirculatieplan in Berkel Noord.

Tijdens de recesperiode tot en met augustus zal geen nieuwe info op de site van Leefbaar 3B worden gezet.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*