Ook “Van Gas Los”? in Lansingerland

Twee derde van de nieuwbouwwoningen in Nederland krijgt nog steeds een aansluiting op aardgas. Uit een inventarisatie van Natuur en Milieu blijkt dat het gaat om 150.000 woningen. Gasleidingen liggen voor veertig jaar in de grond. We weten dat we er vanaf moeten. Uiteindelijk moeten van de rijksoverheid zelfs alle zeven miljoen huizen in Nederland voor 2050 energieneutraal gemaakt zijn. Dat betekent dat ze niet meer energie verbruiken dan ze zelf opwekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen.

Een enorme opgave, maar juist met nieuwbouw is het relatief eenvoudig om mee te beginnen. Alle nieuwbouwplannen die nu nog op de tekentafel liggen, zouden alsnog tegen het licht moeten worden gehouden. De huizen zouden alsnog op een warmtenet aangesloten moeten worden, of ‘all electric’ moeten worden gemaakt.

Kortom “Van Gas Los”, dus geen gasaansluiting.
Uit het onderzoek van Natuur en Milieu blijkt:
tussen 2017 en 2021 worden in Nederland 230.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd;
150.000 huizen daarvan krijgen een aansluiting op aardgas, oftewel 64 procent;
24 procent krijgt een aansluiting op het warmtenet (of dit duurzaam is, hangt af van de warmtebron);
12 procent van de nieuwbouw wordt met zekerheid duurzaam verwarmd, bijvoorbeeld met duurzaam opgewekte elektriciteit, waaronder zonnepanelen.

Bernard Wientjes, voormalig voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO/NCW, nu voorzitter van de recent opgerichte Taskforce Bouw, is het eens met Natuur en Milieu. Ook hij vindt dat het onverstandig is om nu nog zo veel nieuwe huizen aan te sluiten op aardgas. Hij noemt de bouwwereld te conservatief.
“Wij willen maar één ding, zegt Wientjes: dat we zo snel mogelijk huizen bouwen die ‘nul op de meter’ hebben, die geen gasaansluiting meer hebben, en we vinden het natuurlijk doodzonde dat er nu huizen gebouwd worden die later uiteindelijk gestript moeten worden, die duurzaam gemaakt moeten worden.”
“Er is echt een revolutie nodig”, aldus Wientjes. “Want als we zo doorgaan als we de afgelopen jaren gedaan hebben, krijgen we nooit de bouw in de richting van ‘Parijs 2050’, CO2-uitstoot naar nul, nul op de meter-woningen. Het moet nu heel snel gaan en dat is de opgave voor de bouwindustrie. Er is een aanvalsplan nodig, een revolutie, en die moet morgen beginnen.”

In Lansingerland staan zo’n 25.000 woningen en er worden de komende jaren nog ongeveer 5.500 nieuwe woningen gebouwd. We bouwen voor een bestendige toekomst, maar als we doorbouwen volgens de oude normen zijn de woningen, die worden gebouwd met een gasaansluiting, al direct verouderd. Hiermee doen we kopers van nieuwbouw woningen te kort. Je zou potentiële kopers van hun gedroomde nieuwbouwwoning op zijn minst een alternatief moeten bieden, zoals bijvoorbeeld in het all-electric “Plushuis”.
Deze schriftelijke vragen hebben de Leefbaar 3B raadsleden Georgine Zwinkels en Jan Pieter Blonk aan het college van B&W van Lansingerland gesteld.

 1. Welke positie neemt het college in ten opzichte van het vraagstuk “Van Gas Los”?
 2. Er zijn diverse nieuwbouw projecten waar de contracten al van zijn gesloten, kunnen we hier alsnog “Van Gas Los” eisen? Zo Ja, brengt dit extra kosten met zich mee en hoeveel? Zo nee, zadelen we de kopers dan niet direct met kosten op als we niet nu in actie komen?
 3. Een aantal nieuwbouwprojecten ligt nog niet op de tekentafel. Kan deze nieuwbouw gerealiseerd worden zonder gasaansluiting? Zo nee, waarom niet?
 4. In diverse gemeenten trekken de woningbouwcoöperaties gezamenlijk op met de gemeente in het onderzoek van de transitie naar gasloos. Zijn deze gesprekken binnen Lansingerland al gestart?
 5. In de Oranjewijk in Berkel en Rodenrijs worden binnenkort gefaseerd huurwoningen van 3BWonen gesloopt en vervangen door nieuwe huurwoningen. Worden dit woningen zonder gasaansluiting? Zo nee, waarom niet?
 6. Hoe is de verandering naar gasloos opgenomen in het meerjarenplan / investeringsplanning. Met andere woorden wordt hier al rekening mee gehouden?
 7. We bouwen nieuwe huizen voor een bestendige toekomst, maar deze nieuwbouwhuizen zouden met een gasaansluiting bij oplevering direct al verouderd zijn. Hoe staat het college hier tegenover?

Binnenkort zal het college van B&W van Lansingerland deze zeven vragen beantwoorden.

1 Comment

 1. Nadat we eerder ‘Van God los’ zijn gemaakt door verlicht liberale regisseurs moeten we ons terdege beseffen welk prijskaartje er voor de burger gaat hangen aan het predikaat ‘Van Gas los’.

  De Groen-flexibele Proseliet Wientjes spreekt immers niet uit naam van de burger/hypotheeklijder maar hij verkent kansen voor de Bouwsector, surfend op de heersende ideologie.

  Maar ik meen dat er meer nodig is om ‘Van Gas los’ te geraken dan Groene dogma’s-pur-sang.
  De kosten van de LAAGEXERGETISCHE bronnen zon, wind en aardwarmte zullen (zowel in aanleg als in exploitatie) niet gering zijn.
  Zon, wind zijn niet altijd voorhanden en er moeten dus dure buffer/opslagsystemen worden bijgebouwd. En is die aardwarnte op winbare diepte eigenlijk wel zo onuitputtelijk ?

  Zoals gezegd willen we eerst graag solide techno-economische cijfers van (onbevooroordeelde) adviserende ingenieursbureaus.
  De Groen-Ideologische argumenten waarmee we dagelijks worden gehersenspoeld moeten dus maar even een pas op de plaats maken.

  En ondertussen blijft de Januskop van de ‘Van -Gas -Los’ ideologie en van groeiende CO2 emissie door de luchtvaart-agenda mij verbazen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*