Misdaadmeter bevestigt nut en noodzaak van Leefbaar 3B raadsinitiatief voor meer handhaving op straat

Volgens de misdaadmeter 2016 is de gemeente Lansingerland gestegen van plek 168 naar 141 op een lijst waar 386 gemeenten in vermeld staan. Lansingerland wordt omringd door Gemeenten zoals Den Haag, Zoetermeer, Rotterdam en Gouda die veel hoger op de ranglijst van de misdaadmeter vermeld staan. Deze stijging is op zich niet vreemd omdat criminaliteit in de omliggende gemeenten toeneemt en criminelen uit die gemeenten worden weggejaagd.

Jan van der Laan, raadslid van Leefbaar 3B, stelde tijdens de commissie Algemeen Bestuur van 17 mei 2017 de vraag aan het college of zij de criminaliteit in Lansingerland zagen toenemen. Van der Laan noemde in zijn betoog dat wekelijks in de plaatselijke krantenberichten wordt gepubliceerd over inbraken in woningen en bedrijfspanden, over diefstallen van fietsen, auto’s en andere voorwerpen of pogingen daartoe en dat hij door inwoners hierop wordt aangesproken. Hij gaf verder in zijn betoog aan dat iedere inbraak, diefstal of een poging daartoe enorme impact heeft op het veiligheidsgevoel van slachtoffers en omwonenden. lees meer

De burgemeester vertelde in zijn reactie dat hij het niet eens is met het feit dat de criminaliteit stijgt. Hij kondigde wel aan dat de AD misdaadmeter wel een redelijke verslechtering zou laten zien, maar dat er wel van een iets afnemende criminaliteit sprake zou zijn. Volgens de burgemeester zouden een aantal cijfers moeilijk te duiden zijn. Zo zouden er afspraken gemaakt zijn met de scholen dat jongeren veel sneller aangifte doen op grond van sexting. Dit komt veel voor op scholen en zal derhalve een toename van het aantal aangiftes laten zien. Het is bekend dat hier momenteel weinig melding van wordt gedaan, omdat meisjes zich hiervoor schamen, zeker als zij in een bepaalde cultuur leven.

De burgermeester gaf verder aan dat de cijfers van onder meer inbraken en diefstallen eenvoudig te duiden zijn. Gedupeerden hebben volgens zijn zeggen namelijk een belang om de schade te verhalen bij een verzekeringsmaatschappij. Volgens de burgemeester is het aantal misdrijven in april van dit jaar 26% gedaald ten opzichte van april 2016. In de 1e vier maanden van 2017 is het aantal misdrijven 19% lager dan dezelfde periode in 2016. Het aantal inbraken (voltooit en pogingen) was in april dit jaar 73% lager dan in april 2016 en in de 1e vier maanden van dit jaar 49% lager dan in dezelfde periode van 2016. Autodiefstallen zijn in de 1e vier maanden van dit jaar 45% lager dan in 2016 en het aantal autoinbraken 34% lager dan in 2016. De vraag die dan direct opkomt is, ‘hoe verhoudt de informatie van de burgemeester zich met de resultaten van de Misdaadmeter uit het AD. Zijn de cijfers die de burgemeester heeft verkregen dan wel betrouwbaar?

Ondanks deze ontwikkeling is er volgens de burgemeester nog veel werk te doen en dit blijkt volgens Jan van der Laan ook uit de Misdaadmeter van het AD. Het is volgens hem niet zo gek dat de criminaliteit stijgt omdat er in omliggende gemeenten veel gerichte aanpak op daders plaatsvindt en de daders derhalve uitwijken naar Lansingerland. Volgens Leefbaar 3B moeten er meer ervaren boa’s komen in Lansingerland, die samen met Buurttoezicht en de politie in actie (blijven) komen ter bestrijding van de criminaliteit. Eén van de belangrijkste ontwikkeling in deze samenwerking zal de informatie-uitwisseling tussen vrijwilligers van buurttoezicht, de boa’s en de politie onontbeerlijk zijn.

1 Comment

  1. De Tobias Asserlaan huisvest een keur aan diensthoofden, adviseurs en kommiezen – druk doende om zowel zitvlees als pensioenrechten op te bouwen in het vergaderhonk voor Beheer en Beleidsconcipiaties.

    In ons tijdsgewricht van waterhoofd-organisaties wordt te vrijblijvend beaamt dat het budget voor de dienders en boa’s voor Handhaving , Orde en Veiligheid – de sluitpost is.
    Dus wegkijkend van de keerzijden van die zucht naar complexiteit , naar schaalvergroting en van de Rijnmond-overflow naar het laagste Veiligheids-putje

    Daarom bepleit ik dat de gemeentelijke overheidsdienaren ( van diensthoofd tot commies ) zelf aktief op Handhaaf-patrouille worden gestuurd , zolang de dienders en boa’s schaarser blijven dan de managers en adviseurs -op de payroll van de Tobias Asserlaan.

    Dan zal de ratio tussen de beleidsconcipiatie en gezagshandhaving weldra evenwichtiger naken, zo lijkt mij .

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*