Meer OV en meer woningen in visie op Middengebied

De gemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer hebben gezamenlijk een visiedocument opgesteld over de woningbouw op hun grondgebied, dat kortheidshalve aangeduid wordt met Middengebied. Het is van belang om tijdig na te denken over de uit die woningbouw voortvloeiende vraag naar openbaar vervoer. De bedoeling is om tijdig plannen te maken, want vooral railverbindingen vergen een lange voorbereidingstijd.

Leefbaar 3B beoordeelt de gepresenteerde visie positief als aanzet voor het maken van concrete plannen. Ook verwacht Leefbaar 3B dat de samenwerking met aangrenzende gemeenten tot betere resultaten zal kunnen leiden dan wanneer iedere gemeente haar eigen weg gaat. Op meerdere terreinen is winst te halen. lees meer

De fractie van Leefbaar 3B heeft wel haar zorg uitgesproken over de financiering. Er is beslist extra geld nodig voor het OV, boven de huidige doeluitkering van het rijk. De Leefbaar 3B woordvoerder heeft bij de bespreking van het visiedocument in de commissie Algemeen Bestuur gepleit voor het snel beginnen met het vervangen van de ZoRo buslijn door een railverbinding die van het station Lansingerland-Zoetermeer moet gaan lopen naar het station Rodenrijs, maar wat Leefbaar 3B betreft verder doorgetrokken wordt naar de luchthaven en verder naar Overschie en Schiedam. Verder moet de capaciteit van de succesvolle E-lijn van de metro vergroot worden. Naast openbaar vervoer moet het gebruik van de fiets gestimuleerd worden door meer snelfietsroutes aan te leggen.

Het visiedocument geeft een voorkeur aan om nieuwbouw waar dat nog mogelijk is in bestaande wijken te laten plaats vinden. Dat sluit goed aan bij het in het coalitieakkoord vastgelegde beleid, om door middel van dit soort projecten de norm van 20% sociale huurwoningen te bereiken.

Leefbaar 3B wil samen met andere de andere partijen in de raad blijven meedenken over de in het visiedocument besproken ontwikkelingen en heeft geconstateerd dat het college en de raad deze gedachte omarmen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*