Leefbaar 3B zoekt gemeenteraadsleden

Leefbaar 3B is een puur lokale partij, die voor de belangen van de inwoners in Lansingerland opkomt en daarmee openstaat voor kiezers van alle landelijke politieke partijen. Bij de verkiezingen van 2010 is Leefbaar 3B de grootste partij geworden en dat willen wij bij de gemeenteraad verkiezing op 19 maart 2014 graag evenaren.

Leefbaar 3B is op zoek naar gemotiveerde inwoners, die tijd en energie willen steken om als vertegenwoordiger van de inwoners van Lansingerland te willen optreden in de functie van:

Gemeenteraadslid

Functieomschrijving

Als raadslid van Leefbaar 3B gaat u voor een krachtige gemeente met een goed lokaal bestuur. U wilt een volksvertegenwoordiger zijn die de belangen van inwoners in het gemeentelijk beleid centraal stelt. U hebt een antenne voor wat de inwoners belangrijk vinden. U ziet het als uw taak om met verschillende partijen zoals maatschappelijke organisaties en verenigingen, het lokale bedrijfsleven, collega fractiegenoten, andere raadsfracties en het college van burgemeester en wethouders zaken voor elkaar te krijgen. U maakt onderdeel uit van een team, dat behoud van vitale dorpskernen en burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft staan.

Profiel

U bent iemand die actief wil bijdragen aan het algemeen en lokale belang van Lansingerland. U wilt de mening van de inwoner betrekken bij het beleid van de gemeente. U vindt het belangrijk dat de stem van de inwoners gehoord wordt. U bent iemand met verantwoordelijkheidsgevoel en een positief, realistisch wereldbeeld. U bent integer met respect voor de medemens en hun verschillen.

Als gezicht van Leefbaar 3B laat u zien dat een lokale partij voor iedereen opkomt in onze gemeente Lansingerland.

Gemeenteraadslid voor Leefbaar 3B

Het raadslidmaatschap wordt voor een periode van vier jaar aangegaan. Het vraagt een grote betrokkenheid en inzet bij de samenleving. Tegenover deze grote inzet staat een landelijk bepaalde vergoeding. Vergaderingen en bijeenkomsten vinden meestal in de avonduren plaats.

De definitieve kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 wordt begin december 2013 vastgesteld door de algemene ledenvergadering van Leefbaar 3B. In aanloop naar de verkiezingen wordt een aantal voor het raadswerk belangrijke cursussen gegeven. Op 19 maart 2013 start de gemeente Lansingerland, op initiatief van Leefbaar 3B, een cursus Lokale Politiek Lansingerland.

Het bestuur en de fractie van Leefbaar 3B verwelkomt graag kandidaten voor de nieuwe raadsperiode en wil naast de cursus ook op andere wijze als bestuur, fractie en via de wethouder bijdragen aan een zo goed mogelijke voorbereiding van kandidaat raadsleden op de nieuwe raadsperiode.

Meer informatie

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Cheryta Buijs, voorzitter van Leefbaar 3B, op telefoonnummer: 06 – 14 789 383 of via e-mail: voorzitter@leefbaar3b.nl. Schriftelijke reacties kunnen ook worden gestuurd aan onderstaand adres.

Leefbaar 3B

Secretariaat

Rodenrijseweg 249

2651 BR Berkel en Rodenrijs

www.leefbaar3b.nl

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*