Kunst en Cultuur in Lansingerland

Woensdag 31 oktober is er voor raadsleden een hele positieve beeldvormende avond geweest over Kunst in de openbare ruimte, Museum Lansingerland en Cultuur.

Welke Kunst bedoelen we hiermee? Muziek, literatuur, dans, theater, architectuur of beeldende kunst? Ook merk je dat mensen verschillend denken over cultuur. Dat ligt ook weer in de veelzijdige betekenis van het woord cultuur.

Maar wat verstaan wij in Lansingerland nu eigenlijk onder cultuur? Verworvenheden van het land? Levenswijze en levensvisie van onze inwoners in Lansingerland?  lees meer

Binnen de beeldende kunst zijn er een aantal vakgebieden. Een schilder maakt schilderijen, een beeldhouwer maakt beelden. In alle vakgebieden wordt met andere materialen en technieken gewerkt. Dit levert een grote variatie op in hoe kunstwerken er uit kunnen zien. Om zoiets te realiseren is er ook een ruime en variabele omgeving nodig.

Kunst kan over alles gaan wat er zich in de wereld bevindt en afspeelt. Alles kan interessant genoeg zijn en daarmee een onderwerp zijn. Ook gedachten, ideeën en gevoelens zijn daarbij belangrijk. Door de vele variatie was wel te merken dat de Kunst van de “scheppende kunstenaars” verloren ging op deze avond. Het Cultuureiland werd, als Beeldend Kunstenaarscollectief, diverse malen genoemd en op summiere wijze in de discussie betrokken. Ruud Reutelingsperger, de gediplomeerd kunstenaar, gaf hierbij aan dat de stichting Kunstenaarscollectief “Kunst en Cultuureiland De Watergang” een professionele een nadere inhoudelijke, financiële uitwerking verdient. Bovendien kunnen de kunstenaars worden betrokken bij de kunstwerken in de buitenruimte.

Wat doen beeldend kunstenaars? Het belangrijkste kenmerk is dat kunstenaars dingen maken om te laten zien wat ze denken, meemaken, voelen en zien. Dat kan kunstwerken opleveren die leuk zijn om naar te kijken omdat ze mooi of grappig zijn, maar ook kunstwerken die je aan het denken zetten. Voor deze variant van kunst is er in Lansingerland een grote belangstelling en er is behoefte naar aandacht voor mogelijkheden van de beeldende (scheppende) kunstenaar. Uit de analyse blijkt dat 3 op de 10 inwoners betrokken zijn bij schilderkunst, tekenen, fotografie, etc. dus niet een te verwaarlozen groep mensen.

De aanwezigheid van cultuur zorgt dat mensen een positieve indruk hebben van hun leefomgeving. Het gaat dan niet alleen om architectuur, kunst in de buitenruimte en musea, maar ook om de ruimtelijke ordening met aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid. Daarmee kan cultuur een bijdrage leveren aan de levenskwaliteit van mensen.

Lansingerland zou zich op de kaart kunnen zetten door met de benodigde ambitie “Kunst en Cultuureiland De Watergang” te ontwikkelen naar een plek waar meerdere scheppende kunstenaars in een inspirerende omgeving hun werk kunnen doen. Liefst op de vingers gekeken door iedereen die dat graag wil. Het is immers juist de bedoeling van de initiatiefnemers dat hun kunst, maar ook het maakproces, zichtbaar is. Het samenbrengen van de scheppende kunst en het publiek.

Het Cultuureiland als Kunstenaarscollectief zou in het professionele onderzoek mee moeten worden genomen. De raadsleden hebben zich deze avond een goed beeld kunnen vormen van de mogelijkheden van kunst in Lansingerland.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*