Is “Van Gas Los” het enige juiste antwoord

Is “Van Gas Los” het enige juiste antwoord op onze toekomstige energievoorziening?

Posted on nov 17, 2019 | 0 comments

Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte hebben we stil gestaan bij de wettelijke verplichting om – uiterlijk in 2021 – een energievisie vast te stellen.
Nederland wil nu aardgasvrij. Een van de redenen hiervoor is het klimaatakkoord van Parijs. Hierin is vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd moet worden teruggedrongen. In Nederland is besloten om naast besparingen, bijvoorbeeld bij het bedrijfsleven en op het gebied van mobiliteit, ook CO2 te reduceren bij woningen. Bovendien is het terugdringen van de aardbevingen in Groningen een belangrijk thema.

Bij verbranding van fossiele brandstoffen komt meer CO₂ in de lucht. Dat is een van de veroorzakers van de klimaatverandering die we tegen willen gaan. Aardgas is een fossiele brandstof. Dit betekent dat we alternatieven willen gaan gebruiken voor het verwarmen van onze woningen en gebouwen. Denk aan het warme water dat uit kraan komt, of uit de douche, of om manieren om ons eten te verwarmen. Dat is een grote opgave in heel Nederland en dus ook voor Lansingerland. Lansingerland wil in 2050 energieneutraal zijn.

Stil zitten is geen optie .
Daarom heeft het college 3 wijken aangewezen om alternatieve energievoorzieningen te ervaren Het gaat om warmtenet, all electic en groen (hoogwaardig) gas. De gemeenteraad word drie keer per jaar de hoogte gehouden van de voortgang. De commissie benadrukte het belang van de glastuinbouw, de essentiële communicatie naar de inwoners en de betaalbaarheid voor iedereen. Leefbaar 3B voegde daar aan toe dat de warmtevoorziening een hoge mate van leveringszekerheid moet bieden.
Immers, medewerking van inwoners is geen vanzelfsprekendheid en de landelijke spanningen tussen de klimaat- en de economische belangen zijn zichtbaar aanwezig. En ook wetenschappers spreken elkaar regelmatig tegen. Tot voor kort leek biomassa het ei van Columbus. Nu lijken de meningen gedraaid. Wouter Hoppenbrouwer vroeg aandacht voor de aardgas Paradox: Nederland wil van aardgas af, terwijl Duitsland juist overstapt op aardgas. Zijn wij als Nederland (wederom) niet het beste jongetje van de klas vroeg Wouter Hoppenbrouwer zich af.

Het zijn voor Leefbaar3B vooralsnog geen redenen om op de rem te trappen en de zoektocht naar alternatieve energiebronnen te stagneren. Maar het nauwgezet volgen van de nieuwe ontwikkelingen is noodzakelijk. En wij volgen dit op de voet!

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*