Is kunstgras schadelijk voor de gezondheid? (2)

3kunstgraskorrelsOp 15 oktober 2016 heeft Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer technische vragen gesteld aan wethouder Ankie van Tatenhove. Dit zijn de antwoorden:

 1. “Is er al uitgerekend wat het kost om de velden leeg te zuigen en er kurkkorrels in terug te brengen.”

Op dit moment is de gemeente bezig met een verkenning van scenario’s met betrekking tot het SBR rubbergranulaat op onze kunstgrasvoetbalvelden. Dit voor het geval dat mocht blijken dat wij dit granulaat niet kunnen laten liggen. Eén van de opties die wordt verkend is het uitzuigen van het SBR rubbergranulaat uit de velden. Hierna kan dit granulaat worden vervangen door bijvoorbeeld een kurkvariant.  lees meer

Of dit technisch mogelijk is, is afhankelijk van het de staat van het veld. Bij velden ouder dan vier jaar is deze techniek zeer waarschijnlijk niet meer toe te passen. Ook bij zeer intensief gebruikte velden, jonger dan vier jaar, bestaat de kans dat deze techniek niet kan worden toegepast. Dan rest er niets anders dan het aanleggen van een nieuw kunstgrasveld (renovatie) of grasveld. De geschatte kosten van de ingreep met uitzuigen en terug plaatsen van kurkkorrels zijn circa € 100.000,- per veld. Deze prijs is afhankelijk van de staat van het desbetreffende veld. Daarnaast is de prijs onderhevig aan een aanbestedingstraject. De genoemde kosten geven dus alleen een indicatie van de hoogte.

 1. “In de email verwijs jij naar de sportclubs, maar wie is nu de probleemeigenaar. De leverancier, de gemeente of de voetbalclubs.”

De gemeente is eigenaar van de kunstgrasvelden en verzorgt het onderhoud. De clubs hebben contact met hun spelers en de ouders. Wij hebben daarom afgesproken zoveel mogelijk samen op te trekken en in goed overleg, eenduidig te communiceren. Op dit moment geven RIVM en KNVB beide aan dat er gevoetbald kan worden op SBR rubbergranulaat. Op basis van deze informatie hebben gemeente en voetbalverenigingen besloten gebruik te blijven maken van de kunstgrasvoetbalvelden in de gemeente.

Op 28 oktober 2016 heeft Wouter Hoppenbrouwer aanvullende technische vragen aan het college gesteld. Dit zijn de antwoorden:

 1. Hoeveel velden zijn ouder dan 4 jaar?

De gemeente is eigenaar van zes kunstgras voetbalvelden met daarop SBR Rubbergranulaat. Drie van deze velden zijn ouder dan vier jaar. Velden 5 en 6 van SV Soccerboys zijn aangelegd in 2013. Veld 3 van CVV Berkel is aangelegd in 2014.

 1. Hoeveel velden zijn intensief gebruikt?

Of veld 3 van CVV en velden 5 en 6 van Soccerboys te intensief zijn gebruikt om in aanmerking te komen voor het opzuigen van SBR rubbergranulaat is op dit moment onbekend. Wij zijn op dit moment in afwachting van de uitkomst van een nieuw RIVM onderzoek naar SBR rubbergranulaat. Op dit moment achten wij het daarom prematuur om al een technisch onderzoek (met daarmee verbonden kosten) te laten uitvoeren naar de staat van de twee velden.

 1. Wat kost aanleg grasveld?

Wij schatten de kosten voor de aanleg van een natuurgrasveld op circa € 175.000,- tot € 200.000 per veld. Deze kosten zijn echter afhankelijk van technische aspecten zoals: de ondergrond en de eventuele afbraak van een oud veld. Daarnaast is de hoogte van kosten afhankelijk van de uitkomst van een aanbestedingstraject. Tevens is de speelintensiteit van een natuurgrasveld aanzienlijk lager dan dat van een kunstgrasvoetbalveld. Op een natuurgrasveld heeft een maximale speelintensiteit van 400 uur per jaar. Bij een kunstgrasveld ligt dit minimaal op 1200 uur per jaar.

 1. Wat kost aanleg kunstgrasveld?

De kosten voor de aanleg van een kunstgrasveld zijn afhankelijk van het soort kunstgras dat wordt gekozen. In onze huidige verkenning gaan we uit van twee mogelijkheden: Kunstgrasvelden met kurkkorrels of met TPE (plastic) korrels. De geschatte kosten voor hiervoor zijn per veld:

Kunstgrasvelden met kurkkorrels € 250.000 – € 300.000 Kunstgrasvelden met TPE € 270.000 – € 320.000 . Daarbij is het belangrijk om op te merken dat de kurkkorrel een relatief nieuwe technologie is (drie jaar oud). Daarnaast gaat het om een natuurproduct. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe lang deze korrel van voldoende kwaliteit blijft om op te kunnen voetballen. Kurk kan daarin tegen wel weer gebruikt worden om een bestaand veld op nieuw in te strooien. Dat is met een reguliere TPE korrel niet mogelijk.

Als we uitgaan van maximale kosten levert ons dat de volgende scenario’s op:

 • Variant 1: Uitzuigen en vervangen door kurk is mogelijk

In geval dat het mogelijk is om het rubbergranulaat uit de velden te zuigen en te vervangen door kurkvariant.

Uitzuigen en vervangen  3 x € 100.000,- = € 300.000

Aanleg TPE kunstgras 3 x € 320.000,- = € 960.000

Totaal € 1.260.000

 • Variant 2: uitzuigen en vervangen niet mogelijk

In het geval dat uitzuigen en vervangen niet mogelijk blijkt moeten alle velden volledig worden vervangen. Dit levert het volgende maximum scenario op:

Aanleg TPE kunstgras 6 x € 320.000,- = € 1.920.000

Totaal € 1.920.000

Het college heeft besloten te wachten totdat de uitslag is van het RIVM onderzoek binnen is over eventuele schadelijkheid voor gezondheid van SBR rubbergranulaat. Nu is er onvoldoende informatie om op dit moment over te kunnen gaan tot gedegen besluitvorming. In voorbereiding op deze uitslag laat het college wel een chemisch onderzoek doen naar het granulaat op de velden in Lansingerland, zodat direct na deze uitslag het college weet of wel of niet actie moet worden ondernemen.

1 Comment

 1. Eenerzijds is er een PANIEK-HYPE van carcinogene giftigheid van kunstgras uit SBR -rubber afval maar anderzijds wordt het fraaie devies verkondigd dat AFVAL voortaan een milieu besparende GRONDSTOF is in een duurzame economie.

  Ik denk dat beide visies te algemeen – en te ongenuanceerd zijn.
  Men hoeft immers geen bestuurder of RIVM expert te zijn om te bedenken dat hergebruik van afval kosten met zich meebrengt om de afvalkwaliteit DOORLOPEND te bewaken .
  Dus ter vrijwaring van malafide dienstverleners / snodaards met hun trukkendozen om zeer giftige stoffen /radio-actieve materialen winstgevend op te kopen en te laten verwijnen.

  M.i. is de RIVM veel te laat overgegaan van beleidsadvies in de VIRTUELE convenant-sfeer (’te goeder trouw’) naar haar REELE taak om een goede infrastructuur voor afvalscheiding en herverwerking te effektueren.
  En daartoe vanuit het princiep ‘meten is weten’ de RIVM- of TNO-analysemethoden opstelt voor het professionele kwaliteitslabo van de bonafide afvalverwerker.

  Helaas is er ten gevolge van een nieuwe Costcutting-cultuur bij het RIVM nogal verkeerd bezuinigd op de chemische analisten (‘slechts vaklieden’) en op laboratoria.
  En klotste het geld zo rijkelijk bij het aantrekken van communikatologen en andere ‘hoogopgeleide’ agologen in de beleids- en bestuurscentra cq die moderne Office-omgeving.
  Zij waren immers zo breed flexibel…., dus ‘niet gehinderd ‘door enig noodzakelijk inzicht in de materieele (chemische) aard van de afval als grondstof voor nuttig hergebruik.

  Maar nu moet men de inhaalslag alsnog beginnen om de Entropie (= maat voor onoverzichtelijkheid)in de materiaal-kringloop gezwind te verlagen.
  ENTROPIE verlagen kost inspanning, zo leert de bèta-wetenschap: dat kost ENERGIE in de fysica en kost GELD in de bestuurs-huishoudkunde.

  Ik meen dat enige nuchterheid bij het kunstgras op voetbalvelden op zijn plaats is. Want wie maalt er immers nog over carcinogene gifstoffen in het interieur van zijn/haar auto of woning ?
  Wie maakt er nog melding van grotere doses aan carcinogene stoffen bij de tuin-barbecue of door het straffeloos stoken van chloorhoudende bouwafval in de open haard ?

  Daarvoor zullen we moeten wachten op een daaraan gewijde Zembla uitzending , alvorens bevlogen wethouders weer daden willen stellen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*