Is kunstgras schadelijk voor de gezondheid?

3kunstgraskorrelsSamen met de KNVB maakt Leefbaar 3B zich zorgen of de zes kunstgrasvoetbalvelden in Lansingerland schadelijk zijn voor de gezondheid. Aanleiding is een uitzending van Zembla. Daarin wordt gezegd dat het RIVM nooit goed heeft onderzocht of kankerverwekkende stoffen in dit zogeheten rubbergranulaat in het lichaam van sporters terecht kunnen komen.

Hoewel de uitzending van Zembla niet wetenschappelijk aantoont dat de rubberen korrels gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, vindt de KNVB dat het RIVM de bevindingen uit het programma Zembla zorgvuldig moet bekijken. Minister Edith Schippers (Sport) heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) inmiddels opdracht gegeven opnieuw te onderzoeken of de rubberkorrels op kunstgrasvelden de gezondheid kunnen schaden. De resultaten van het onderzoek zullen voor het einde van het jaar bekend zijn, maar zaterdag 15 oktober vernam Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer tijdens een bezoek aan een van de voetbalverenigingen dat de eerste resultaten al binnen twee weken worden verwacht. lees meer

Eerder dit jaar heeft de Europese Commissie aan het ECHA (European Chemicals Agency) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De resultaten van dit nieuwe onderzoek worden rond februari 2017 verwacht.

Na de Zembla uitzending is wethouder Ankie van Tatenhoven (wethouder Sport) direct in overleg gegaan met de vier voetbalverenigingen in Lansingerland. Het college van B&W en de voetbalverenigingen zijn tot een gezamenlijke koers gekomen. Deze koers is de resultaten van de onderzoeken af te wachten en is ingegeven door de KNVB, die aangeeft: “Er is op dit moment geen reden om niet op kunstgras te spelen. Clubs die kunnen en willen uitwijken naar een ander veld mogen dit natuurlijk doen, maar er is geen reden om wedstrijden af te gelasten. Wij raden het clubs dan ook niet aan om op de zaken vooruit te lopen. Net als clubs, gemeenten en ouders willen wij zo snel mogelijk duidelijkheid.”

Wel heeft Wouter Hoppenbrouwer namens Leefbaar 3B een technische vraag aan de wethouder Sport gesteld of het mogelijk is de rubberen korrels op te zuigen en nieuwe, bijvoorbeeld kurkkorrels of korrels van synthetisch rubber, aan te brengen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*