Huize Sint Petrus….

De raadscommissie Samenleving heeft ingestemd met de businesscase voor het behoud van Huize Sint Petrus in Berkel. De dreigende sluiting van het tehuis is voorkomen.

De eerste tekenen van onrust bij bewoners en familieleden waren aanleiding voor Leefbaar 3B om vragen hierover te stellen aan het college, waarna een door het CDA ingediende motie met gelijke strekking raadsbrede steun kreeg. De wethouder is vervolgens in overleg getreden met Laurens (de eigenaar van Huize Petrus) en DSW, het zorgkantoor dat beslist over de verdeling van het rijksbudget voor langdurige zorg.

Dit heeft tot een goede oplossing geleid, waardoor de cliënten die fysieke zorg nodig hebben in Huize Sint Petrus kunnen blijven wonen. Zij die psychogeriatrische zorg nodig hebben kunnen in de nieuw gebouwde Oranjehoek in Bergschenhoek een plaats vinden. De wethouder heeft ons wel verzekerd dat niemand tegen zijn zin overgeplaatst zal worden. Het gaat alles in overleg met cliënten en hun familie.

56 wooneenheden voor zelfstandig wonen
De ruimte die in Huize Sint Petrus vrijkomt zal gebruikt worden voor 56 wooneenheden voor zelfstandig wonen. De signalen zijn dat er voldoende vraag is voor zo’n voorziening. De gemeente levert aan de realisatie hiervan een bijdrage vanuit het WMO-budget voor huishoudelijke hulp.

De Adviesraad Sociaal Domein heeft een tiental aanbevelingen op het gebied van de uitvoering gedaan die Leefbaar 3B ondersteunt.

Wij hopen dat bewoners en familie tevreden zijn over het bereikte resultaat en dat dit bijdraagt aan een totaal aan goede voorzieningen voor oudere inwoners van Lansingerland.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*