Eerste evaluatie Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

De fractie van Leefbaar 3B constateert dat er meer blijvend aandacht moet worden gegeven aan de werkwijze van de MRDH en is van mening dat een democratische controle onontbeerlijk blijft.

Leefbaar 3B raadslid Jan van der Laan, ziet dat in de eerste evaluatie van de MRDH naar voren is gekomen, dat er bij gemeenten op dit moment geen breed draagvlak is om de structuurdiscussie te voeren om het aantal beleidsvelden uit te breiden. We zien dat bij een aantal economische onderwerpen de beleidsvelden wonen, duurzaamheid en recreatie betrokken zijn. Leefbaar 3B vindt vooral de beleidsvelden wonen en ruimtelijke ordening van belang.

De MRDH is bij veel inwoners nog steeds een onbekend begrip. Het is daarom wenselijk om de MRDH verder onder de aandacht te brengen. Zie hiervoor ook de site van de MRDH http://www.mrdh.nl

Burgemeester Pieter van de Stadt beloofde tijdens de commissie AB vergadering dat hij de aandachtspunten van Leefbaar 3B in de zienswijze aan de MRDH zal opnemen.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*