Directeur 3B Wonen luidt de noodklok over opvang ex-asielzoekers

3Bwonen_NoodklokDe directeur van 3B Wonen, Frans Weterings, heeft via de 3BKrant van 11 februari en het AD van 16 februari de noodklok geluid, omdat hij niet in staat is te voldoen aan de verplichte opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Er komt onevenredig veel op ons bordje, zegt Frans Weterings

Dit jaar 2015 kan het verplicht aantal ex-asielzoekers waarschijnlijk niet worden gehuisvest. Van de 4300 sociale huurwoningen in Lansingerland komen er jaarlijks 220 vrij. Hiervan moet dan de helft (via voorrang) toegewezen worden aan ex-asielzoekers en blijven er te weinig sociale huurwoningen over voor onder andere doorstroming en jonge starters uit Lansingerland. De directeur geeft aan dat in Lansingerland 3B Wonen procentueel te veel woningen moet afstaan voor ex-asielzoekers. Dat leidt tot spanning bij reguliere huurders die een sociale huurwoning willen, waardoor het draagvlak voor opvang van ex-asielzoekers afneemt. Oplossingen kunnen gezocht worden door opvang in wooncontainers (à la studentenhuisvesting) of verzorgingshuizen die leeg komen, waardoor doorstroming niet stagneert en jonge starters in Lansingerland meer kans hebben op een sociale huurwoning, geeft de directeur van 3B Wonen aan. lees meer

Namens Leefbaar 3B en het CDA stelde Jan Pieter Blonk een viertal vragen aan de wethouder volkshuisvesting.

  1. Hoe gaat het college dit probleem aanpakken?
  2. Hoe kijkt het college aan tegen de fors verminderde doorstroming in het huurwoningbestand van 3B Wonen?
  3. Kunnen we verwachten dat het huidige verzorgingshuis Hergerborch, zodra dit leeg komt, gebruikt gaat worden voor huisvesting van ex-asielzoekers?
  4. Is het college van plan medewerking te verlenen aan het plaatsen van wooncontainers voor ex-asielzoekers?

De wethouder gaf aan in gesprek te zijn met 3B Wonen en dat het inderdaad een probleem is. Wij zijn verlicht statushouders een huis te geven. De directeur van 3B Wonen ziet dit als een probleem op zich afkomen en wethouder Van Tatenhove heeft het over “af en toe wat knelpunten.” Een verschil tussen hoe de directeur van 3B Wonen en de wethouder er tegen aan kijken. Misschien moeten ze op korte termijn hierover eens van gedachten wisselen.

Verder gaf de wethouder aan dat de verminderde doorstroming van de sociaal bereikbare huurwoningen niet alleen komt door de huisvesting van statushouders, maar ook te maken heeft met de recessie en meer urgentiegevallen door scheidingen. Op termijn (mogelijk volgend jaar al) komt verzorgingshuis Hergerborch leeg te staan. In overleg met eigenaar Laurens zouden hier statushouder kunnen gaan wonen. Wooncontainers zou ook een oplossing kunnen zijn, maar de wethouder noemt dat liever tijdelijke woningen. Tot slot gaf zij aan dat in één sociale huurwoning meerdere eenpersoonshuishoudens, wat statushouders vaak zijn, zouden kunnen gaan wonen. Of dat laatste nu zo’n goed idee is, is de vraag.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*