Coalitievorming

PERSBERICHT – 29 april 2014

Coalitiepartijen bereiken akkoord over financiële koers.

Vrijdagavond 25 april hebben de politieke partijen, die onderhandelen over een nieuwe coalitie, overeenstemming bereikt over de financiële koers. Deze richting leidt op lange termijn tot een financieel gezonde gemeente.

Uitgavenpatroon referentiegemeenten

Recent is er een onderzoek geweest waarin de financiële uitgaven van vergelijkbare gemeenten naast elkaar zijn gelegd. Het hieruit voortkomende uitgavenpatroon zal leidend zijn voor de onderhandelende partijen: men streeft naar een vergelijkbaar uitgavenpatroon.

Samen met hogere overheden

De koers voor de inkomsten van de gemeente is nog onderwerp van gesprek. Na goedkeuring van de fracties volgt berichtgeving hierover. Met voornoemde maatregelen dekken we nog niet alle tekorten van de gemeente Lansingerland. Voor het nog niet gedekte deel zoeken we samen met hogere overheden een oplossing.

Verenigingsleven

Het behoud van de huidige omvang van het verenigingsleven staat voor de onderhandelende partijen buiten kijf.

Portefeuilleverdeling

Wij verwachten op korte termijn de inhoudelijke verdeling van de wethoudersportefeuilles bekend te kunnen maken.

Maandag 5 mei worden de coalitiebesprekingen weer voortgezet.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*