5 mei 2020 75 jaar vrijheid

Op 6 februari 2020 deed het college een voorstel aan de Commissie Samenleving over de wijze waarop zij invulling willen geven aan een motie uit november vorig jaar, om een extra impuls te geven aan 75 jaar vrijheid. Woordvoerder Machiel Crielaard zei namens Leefbaar3B dat we ervoor moeten zorgen dat we ook in de toekomst blijven beseffen dat vrijheid kwetsbaar is. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft daarom het doel opgesteld om in alle gemeenten en op alle scholen het gesprek op gang te brengen over de betekenis van de Tweede Wereldoorlog en vrijheid.

Aanhakend op deze doelstelling vroeg Machiel Crielaard aan wethouder Van Tatenhove of er al voldoende gebeurt op scholen met betrekking tot dit thema. Hier kon de wethouder volmondig ja op zeggen. De wethouder vertelde dat in een overleg met de scholen hun bestuur heeft aangegeven dit thema zeker te behandelen.

Leefbaar3B is blij met alle extra aandacht voor 75 jaar vrijheid. Wel stelde we nog vragen over de integratie van Veteranen dag in het Bevrijdingsfeest. Zo merkte Leefbaar3B op dat, als we dit doen, het belangrijk is om te waarborgen dat veteranen de aandacht blijven krijgen die zij verdienen.

Hij vroeg of het jaarlijks beschikbare budget voor onze Veteranen dag ook wordt mee-geïntegreerd met het budget voor het Bevrijdingsfeest. Er valt immers niet te bezuinigen op onze vrijheid of de waardering van onze veteranen.

De burgemeester stelde Leefbaar3B gerust door op deze vragen bevestigend te reageren.

1 Comment

  1. Oostland literair, waarvan ik voorzitter ben, presenteert op 11 maart om 14.00 uur in het gemeentehuis van LL haar bundel 2020 75 jaar Vrijheid. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan de burgemeester van LL en de burgemeester van PN.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*