Woonruimtebemiddeling is ook voor middenhuur noodzakelijk

Er is schaarste aan sociale huurwoningen. Daarom zal de regio Rotterdam, waar ook onze gemeente Lansingerland onder valt, net als in de afgelopen vijf jaar een verordening woonruimte bemiddeling vaststellen.
Deze verordening Woonruimtebemiddeling draagt bij aan sociale duurzaamheid en aan het
huisvesten van mensen die moeilijk zelf aan een woning kunnen komen. Dat laatste komt omdat er al jaren te weinig sociale huurwoningen zijn. Een wachttijd van 50 maanden is veel te lang!

Als je al een tijdje politieagent, verpleegkundige, brandweerman of basisschooldocent bent, wil ook kunnen wonen in de regio waar je werkt. Veelal ben je dan aangewezen op een middenhuur woning. Dat zijn woningen met een huur van circa € 720,- tot € 900,- per maand. Die zijn er nauwelijks. Er moeten dus, naast meer sociale huurwoningen, ook meer middenhuur woningen worden gebouwd. Leefbaar 3B vindt dat 3B Wonen actief moet kunnen worden op het gebied van verhuur van woningen in deze huurklasse; het segment middenhuur.

We zijn in een tijd beland dat de verordening Woonruimtebemiddeling hulp moet bieden aan mensen of gezinnen, die net te veel verdienen voor een sociale huurwoning en te weinig om van de bank een hypotheek te kunnen krijgen. Er zijn sowieso geen goedkope woningen in de vrije sector voor handen. Kortom: er is een enorme krapte van woningen met een huur tussen de € 720,- en € 900,- per maand.

Leefbaar 3B vindt dat in de nieuwe verordening Woonruimtebemiddeling een passage moet worden opgenomen om woningen met een huur tussen € 720 en € 900 te kunnen reguleren. Vandaar dat Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk in de raad van 20 februari as. hierover een amendement zal indienen. In de commissievergadering kreeg hij hiervoor steun van de ChristenUnie, PvdA, en D66. Ook de woordvoerder van WIJ gaf aan positief tegenover het aangekondigde amendement te staan, maar wil dit nog in de eigen fractie bespreken alvorens hun partij een definitief standpunt inneemt.
In tweede termijn gaf de wethouder aan dat zij vóór de raadsvergadering van 20 februari as. met een tekstwijziging op het voorstel zal komen.
Misschien is een amendement dan niet nodig…..

Wordt vervolgd!

1 Comment

  1. Is deze verordening meegenomen in het plan van Lansingerland Structuurvisie Lansingerland NL.IMRO.1621,structuurvisie0210-0001. Als laatste zinnen staat daar:
    Lansingerland gaat niet meer uitbreiden na realisatie van alle lopende woningbouwplannen(omstreeks 2025) Dit is het gevolg van de afweging en keuze ten gunste van de benodigde ruimte voor glastuinbouw,bedrijvenparken en groengebieden. Als er dan nog nieuwe woningen nodig zijn, moet dit door middel van inbreiding mogelijk gemaakt worden. Dan zeg ik als inwoner, pas de benodigde ruimte aan voor alle genoemde andere ruimte dan woongebied. Vooral bedrijvenparken niet vol zetten met schoenendozen zoals voor supers//zalando en anderen. Deze zijn overgefinancierd en gaan binnen nu en 5 jaar failliet. Het motto is nog altijd, geen nieuw huis, geen uitzicht op ander werk, het is dan nog steeds veel reistijd maken. Bouwen,bouwen,bouwen van huizen,huizen,huizen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*