Woonplaatsvereiste wethouders op de schop

De gemeenteraad krijgt voortaan de vrijheid om te bepalen dat een wethouder langer dan 12 maanden buiten de gemeente mag blijven wonen. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Plasterk van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties dat ter consultatie is aangeboden.

Wat vinden inwoners van Lansingerland daarvan?
Inwoners en bedrijven in Lansingerland kunnen hun mening hierover of hun bezwaar hiertegen via deze link insturen naar de minister.

Stukje geschiedenis
Sinds de invoering van het dualisme in 2002 zijn wethouders geen lid meer van de gemeenteraad.

lees meer

Als gevolg daarvan werd het dus sinds 2002 mogelijk om wethouders van buiten de raad en daarmee ook van buiten de gemeente te benoemen. Voor de binding aan de gemeente werd afgesproken dat wethouders hooguit voor een periode van 12 maanden (1 jaar) buiten de gemeente mochten wonen. Die termijn telkens met een jaar verlengd met als reden: “bijzondere omstandigheden.” Het voorstel van de minister houdt in dat de raad de vrijheid krijgt om met een wethouder van buiten de raad een afspraak te maken dat hij/zij voor langer dan een jaar buiten de gemeente mag wonen. Het is dan voortaan niet meer noodzakelijk om deze ontheffing per jaar opnieuw te bekijken en eventueel te verlengen. Hiermee wordt de positie van de raad versterkt omdat de wettelijke eis van bijzondere omstandigheden vervalt. Dit voorstel geldt overigens ook voor het provinciale bestuur.

Ruimte voor maatwerk door raad
Het voorstel van minister Plasterk voor een ruimere vrijheid voor de raad op het woonplaatsvereiste van de wethouder is een reactie op een motie uit 2014 van VVD, PvdA en CDA die met een ruime meerderheid door de Tweede Kamer is aangenomen. In deze motie wordt uitgesproken dat de beslissing over de ontheffing van het woonplaatsvereiste moet worden overgelaten aan de gemeenteraad. Op deze manier zal er meer maatwerk geleverd kunnen worden en wordt er recht gedaan aan de lokale autonomie.

De raad mag straks, gedurende de raadsperiode, zelf de duur van de ontheffing bepalen en daar dan zelf voorwaarden aan stellen. De raad is vrij, als hij toch kiest voor een beperkte duur kan dat ook, maar de raad kan ook de ontheffing verlenen voor vier jaar, de volledige zittingsperiode van de gemeenteraad.

Indienen van bezwaren
Op het voorstel van de minister kan iedereen reageren. Het voorstel van de minister is ter consultatie aangeboden. Aan gemeenteraden, wethouders, maar ook burgers en bedrijven wordt de mogelijkheid gegeven om te reageren en eventuele bezwaren te melden. De consultatie is geopend tot 1 april 2017 en te vinden via deze link.

Bronnen:
Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 2 maart 2017
Binnenlands Bestuur, 6 maart 2017

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*