Woningbouw in Bleiswijk

Onder de inwoners van Bleiswijk heeft de gemeente een enquête gehouden om de woningbehoefte te leren kennen. Er kwam naar voren dat er meer betaalbare woningen voor starters en appartementen voor senioren nodig zijn.

Daarmee kan voorkomen worden dat inwoners die liever in hun dorp blijven wonen, noodgedwongen naar elders moeten verhuizen.
Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête is er een nota van uitgangspunten gemaakt voor woningbouw tussen de Lange Vaart en de Korenmolenweg en in het gebied tussen de Lijsterlaan en de Merenweg. Het idee is om in het eerste gebied ongeveer 200 woningen te bouwen en aan de Merenweg 500 à 700.

Leefbaar 3B is tevreden over de nota. Er wordt goed rekening gehouden met het karakter van Bleiswijk en de wensen van de omwonenden van de te ontwikkelen gebieden. Dat betekent bijvoorbeeld geen hoogbouw en goede ontsluiting voor het extra autoverkeer. Dat laatste kreeg van alle fracties aandacht bij de bespreking van de nota in de commissie Ruimte.
Wat ons in de plannen aanspreekt is dat geprobeerd zal worden door middel temporisatie van de bouw aan te sluiten bij de ontwikkeling van de behoefte bij de eigen inwoners voor passende woningen. In ons verkiezingsprogramma is hier al voor gepleit.

Het gaat namelijk vooral om tegemoet te komen aan jongeren wanneer die zelfstandig willen gaan wonen en senioren die kleiner willen gaan wonen. De laatstgenoemde groep laat dan woonruimte achter waarvan een gezin van buiten het dorp gebruik kan maken.
De volgende stappen zijn het maken van een masterplan, dat in 2021 wordt verwacht en daarna een omgevingsplan, waarna de bouw kan beginnen.

1 Comment

  1. Even wachten op meer informatie en dat kwam 10 december, dat Lansingerland en nog 3 steden door de provincie Zuid Holland op de vingers is getikt. Er moeten meer sociale woningen gebouwd worden dan was gepland. Dus de nota kan aangepast worden of worden betwist door de inwoners. Was de woning op de foto maar een huurwoning, is het niet volgens mij, ook helemaal niet nodig er mag gebouwd worden tot 50 meter hoog, daarboven praat men pas over hoogbouw. Dus de lucht in, krijgen meer mensen een woning.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*