Werk aan de winkel voor ontwerpers uitbreiding winkelgebied Berkel Centrum west

Het college van B&W van Lansingerland wil weten wat de raadscommissie Ruimte van het voorlopig ontwerp uitbreiding van het winkelcentrum west vindt. De fractie van Leefbaar 3B en andere fracties hebben nogal wat op- en aanmerkingen.

Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk heeft verbeteringen gevraagd voor een aantal delen van het ontwerp.

Boerhaavestraat
Aan deze smalle straat liggen een apotheek, de praktijk aantal huisartsen en de polikliniek van het Sint Franciscus Gasthuis. Net om de hoek liggen drie scholen (totaal 1300 kinderen). Kinderen en ouders die naar school fietsen maken gebruik van Boerhaavestraat. Een smalle straat met aan weerszijden een fietssuggestiestrook. Ook ouders die de kinderen met de auto naar school brengen maken gebruik van de straat. De straat wordt ook gebruikt door de bewoners van het Mozaïek. In dit plan is de Boerhaavestraat gepland als ontsluiting van een deel van het nieuwe centrum west. Ontsluiting voor auto’s en vrachtverkeer voor bevoorrading Lidl, andere winkels, horeca en de nieuw geplande woningen.
Deze straat is volstrekt ongeschikt voor de ontsluiting van het nieuwe centrumdeel. Zo kan het niet, dat moet anders. Werk aan de winkel voor de ontwerpers. lees meer

Geluid
Omdat met name bij de Lidl laden en lossen van de vrachtauto in de open lucht gaat gebeuren, vlak bij de woningen van het Mozaïek wordt met name ’s ochtends vroeg en ’s avonds laat geluidhinder verwacht. Leefbaar 3B vindt dat het zo moet worden ingericht dat de bewoners van de Röntgenstraat, Boerhaavestraat, Westersingel, Gemeentewerf en de woningen in het nieuwe gedeelte geen lawaai ondervinden van laden en lossen van vrachtauto’s die het centrum bevoorraden. Ook hier weer. Werk aan de winkel voor de ontwerpers.

Fietsers
In het nieuwe deel centrum west zijn vijf kruisingen gepland van auto’s met fiets-/wandelpaden of fietsstroken. Er worden in het ontwerp geen goede keuzes gemaakt. Langzaam verkeer en auto’s en vrachtauto’s moeten in dit nieuwe winkelgebied gescheiden zijn. Laten we niet dezelfde fout maken als in Bergschenhoek waar het uit de parkeergarage rijden bij het Rondom bij het ontwerp een keuze is gemaakt die al direct na oplevering een verkeerde blijkt te zijn.

Er is onduidelijkheid over de fietsroutes naar de scholen. 1300 kinderen. Er van uit gaan dat fietsers gaan omrijden, is van de ontwerpers te gemakkelijk en het werkt ook niet in de praktijk. Zorg voor veilige fietsroutes door het nieuwe centrum west waarbij Leefbaar 3B al vaker heeft gezegd: “Geen vermenging fiets- en autoverkeer”

Dus de ontwerpers terug naar de tekentafel en kom met een plan dat veiliger is voor fietsers en voetgangers. Werk aan de winkel voor de ontwerpers.

Hoogte woningbouw
Er kunnen vraagtekens gezet worden bij de hoogte van het appartementengebouw blok 3 met tien bouwlagen. Een stedenbouwkundige visie met zo’n hoog gebouw naast de appartementengebouwen aan de Röntgenstraat en de Boerhaavestraat ligt maatschappelijk behoorlijk onder vuur. De ene woonlaag die ten opzichte van het eerste plan er af is gehaald, heeft de pijn nauwelijks verminderd, want het blijft in vergelijking met de er naast liggen woningen heel hoog, eigenlijk te hoog.

Overleg met bewoners
Het is heel belangrijk dat de huidige bewoners rond het nieuwe deel van het winkelcentrum betrokken worden en blijven bij de ontwikkelingen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de scholen, de apotheek, de huisartsen en de polikliniek van het Sint Franciscus Gasthuis. Dus: Werk aan de winkel voor de ontwerpers en het college.

Voorkomen is beter dan genezen
Op verschillende onderdelen is werk aan de winkel voor de ontwerpers. Doe het nu in de ontwerpfase in eens goed, want als na ingebruikname van dit nieuwe winkelcentrumgebied van alles moet worden gerepareerd, kan dat vaak niet en blijft er voor jaren een verkeersonveilige en hinderlijke situatie bestaan. Het is een cliché, maar voorkomen is beter dan genezen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*