Wel of geen vuurwerkvrije zones

Op verzoek van GroenLinks heeft de raadscommissie Algemeen Bestuur gedebatteerd over nut en noodzaak van vuurwerkvrije zones.

Leefbaar 3B is geen voorstander van knalvuurwerk of gevaarlijk vuurwerk. Het vuurwerk dat in Nederland verkocht mag worden, moet aan strenge eisen voldoen. Wat volgens de wet mag worden afgestoken, mag ook worden afgestoken op de daarvoor aangewezen tijden. Dat is dus eens per jaar tijdens de jaarwisseling van 18.00 uur tot 02.00 uur.

Leefbaar 3B wil deze traditie die veel mensen vreugde brengt niet de das om doen. Wel moet streng gehandhaafd worden op het afsteken van illegaal vuurwerk en het afsteken van vuurwerk buiten de oudejaarsnacht van 18.00 tot 02.00 uur. lees meer

Daarom heeft Leefbaar 3B woordvoerder Marjolein Gielis aan het college gevraagd om ook dit jaar, door extra surveillance, weer fors in te zetten op handhaving in de dagen voorafgaand aan 31 december 18:00 uur om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Wat betreft de vuurwerkvrije zones. Leefbaar 3B vindt het goed dat er vuurwerkvrije zones kunnen worden ingericht voor kwetsbare groepen, dieren en gebouwen. Er moet wel een goede reden zijn voor het instellen van zo’n zone. Bijvoorbeeld dieren in nood of een oude boerderij met een rieten dak kunnen een reden zijn. Mensen in een verzorgingstehuis niet. Daar wonen ook veel mensen die van vuurwerk en tradities houden. Daar komt nog bij dat handhaving op een vuurwerkvrije zone bijna onmogelijk is. Maar, zoals Marjolein Gielis het in de commissie verwoordde: “Door vuurwerkvrije zones in te stellen en dat duidelijk aan te geven met borden, kunnen inwoners elkaar beter aanspreken op hun gedrag.”

3 Comments

  1. GroenLinks moet eens kappen met dat gezeur! Ga hondenbezitters eens controleren op aanlijnen en poep opruimen en uitlaten op de daarvoor bedoelde plekken ipv in de speeltuin.

    Vind het super dat mevrouw Gielis er over nadenkt dat de mensen in verzorgingstehuizen misschien wel eens vuurwerk willen zien en daar geen verbod instelt. Hulde!
    Verder inderdaad zelf afspraken maken over hoe en wat. Verbod is niet te handhaven, dus zelf oplossen met elkaar. water bij de wijn, dat idee.

  2. Reacties van mensen die alleen maar hun initialen vermelden beschouw ik als anonieme en zouden eigenlijk niet opgenomen moeten worden.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*