Bestemmingsplan “Uitbreiding centrum Berkel en Rodenrijs”

Voor de uitbreiding van het winkelcentrum zijn de afgelopen twee jaar veel bijeenkomsten geweest waar bewoners, scholen, winkeliers en andere belanghebbenden hebben kunnen aangeven wat zij willen. Het heeft ook geleid tot heel wat aanpassingen. Als belangrijk voorbeeld daarvan het gebied rond de Boerhaavestraat, Röntgenstraat en Oudelandselaan, daar zijn verbeteringen ingevuld die door inwoners zijn aangedragen en die de verkeersveiligheid, met name voor fietsers, enorm ten goede is gekomen.

Woontorentje
Bijzonder in het uitbreidingsplan is een slanke woontoren van 30,5 m hoogte. In het coalitieakkoord staat dat in het centrum de hoogte maximaal 15 meter mag zijn. Maar in dat zelfde coalitieakkoord zijn ook uitzonderingen voor grotere bouwhoogte opgenomen. Een van die uitzonderingsmogelijkheden is dat bij sterke stedenbouwkundige argumenten hoger gebouwd kan worden dan 15 meter. lees meer

Dat lijkt hier het geval te zijn, gaf Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk aan. Het is een mooi slank gebouw met een puntdak, dat stedenbouwkundig veel beter past dan een lager, breder gebouw met evenveel woningen. Het wordt een markant stedenbouwkundig herkenningspunt van het centrum, gaf wethouder Kathy Arends aan. Er tekent zich in de raad een ruime meerderheid af om dat torentje mogelijk te maken.

Hoogte nieuwbouw naast rijtje woningen Westersingel 53-67
De bewoners van de woningen, met hun woordvoerder de heer Gerard Vreugdenhil, hebben een goed alternatief aangereikt om de overgang van de bouwhoogte van nieuwbouw naar het rijtje lage 100 jaar oude, in goede staat verkerende, kleine woningen geleidelijker te laten verlopen. Bij de nieuwbouw vlak bij het rijtje huizen een woonlaag er af en wat verder in het nieuwe centrumdeel een woonlaag erbij. Die extra woonlaag leidt niet tot hinder voor andere bestaande bewoning. Het college gaat planologisch en financieel onderzoek doen naar dit plan Vreugdenhil.

Fietsbrug van de Gemeentewerf naar de Röntgenstraat
Leefbaar 3B gaat akkoord met de fietsbrug. Het algemeen belang fietsveiligheid weegt zwaarder dan het individuele belang van privacy van de bewoners van het Albert Schweitzerpad. Wel heeft Leefbaar 3B er bij het college op aangedrongen bij het vaststellen van het inrichtingsplan de brug meer ten zuiden aan de gemeentewerf te laten beginnen, hiermee wordt iets tegemoetgekomen aan de bewoners Albert Schweitzerpad.

Meer geluidoverlast bewoners Gemeentewerf 7 t/m 21
Er is sprake van bijna een verdubbeling (2,7 dB) van het geluid aan de Gemeentewerf. Geluidreductie van 2,5 dB door materiaalgebruik wegdek wordt gerealiseerd, schrijft het college. Desondanks heeft de wethouder in de raadscommissie toegezegd extra geluidonderzoek te zullen doen in samenwerking met de bewoners.

Vaststellen bestemmingsplan Uitbreiding Centrum Berkel en Rodenrijs
In de raadsvergadering van donderdag 29 november 2018 wordt het bestemmingsplan definitief vastgesteld. Tijdens de vergadering van raadscommissie heeft de wethouder aangegeven dat later, volgend jaar, het inrichtingsplan in de raadscommissie zal worden besproken. In het inrichtingsplan worden onder andere verkeersmaatregelen genomen, precieze ligging van fietspaden, loopgebieden en parkeerplaatsen bepaald en de exacte plek van de fietsbrug vastgelegd.

Blauwe zone Terpstraat
De Terpstraat ligt weliswaar buiten het bestemmingsplan Uitbreiding Centrum Berkel en Rodenrijs, maar in verband met de verdeling van het aantal parkeerplaatsen in het gehele winkelcentrum is het van belang dat het parkeerterrein bij de Terpstraat een blauwe zone wordt. Het winkelend publiek heeft dan meer gelegenheid heeft de auto twee uur te parkeren. De bewoners van de woningen boven de winkels aan de Kerkstraat zullen dan een ontheffing kunnen krijgen om hun auto daar langdurig te parkeren.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*