Raad maakt kennis met leden van de Adviesraad Sociaal Domein

Woensdag 21 november hadden de raadsleden van Commissie Samenleving een kennismaking met de leden van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD). Er zijn sinds de verkiezing van maart dit jaar nieuwe leden in de raadscommissie Samenleving en er zijn ook nieuwe leden van de ASD. Dus een goede aanleiding voor een kennismaking tussen de raadsleden en de leden van de ASD. Gevraagd en ongevraagd adviseert de ASD het college over verschillende thema’s binnen het sociaal domein op het gebied van sociale zaken (participatiewet), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg.
De ASD adviseert zodoende over:
 Wonen, Zorg en Welzijn
 Jeugd en Passend Onderwijs
 Werk en inkomen
Het was een heel zinvolle bijeenkomst waar Machiel Crielaard gemeenteraadslid en lid van de raadscommissie Samenleving namens Leefbaar 3B aanwezig was.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*