Waar begint en stopt de (lokale) politieke verantwoordelijkheid in Lansingerland?

De burgemeester heeft in de raadsvergadering van 23 februari medegedeeld dat, de gemeente Lansingerland, een donatie van € 1,= per inwoner zal geven aan Giro 555 voor de aardbeving in Turkije en Syrië. Deze donatie werd gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad.

De aardbeving heeft onwaarschijnlijk veel schade aangericht en vele levens gekost. Hoewel Leefbaar 3B zeer meeleeft met alle in Lansingerland wonende nabestaanden en/of hun relaties, heeft Leefbaar 3B aangegeven om geen steun te verlenen aan het overmaken van gemeentelijk belastinggeld. Hieronder leggen we uit waarom we dit niet passend vinden en waarom wij het alternatief dat raadsleden en collegeleden in persoon geld over maken wel hebben willen steunen. Ook veel inwoners van Lansingerland hebben ongetwijfeld een bedrag overgemaakt op 555.

Aangezien er nog al eens moties in de raad worden ingebracht, die in de basis allemaal initiatieven zijn ten gevolge van landelijke acties, zoals een vlag uitsteken, aanlichten van gemeentelijke gebouwenen/of donaties, zal Leefbaar 3B een bespreekstuk voorbereiden en agenderen in de commissie Algemeen Bestuur om zo met elkaar een duidelijk afwegingskader te formuleren waardoor wij dichtbij onze opdracht blijven en willekeur in de toekomst uitsluiten.

Geen verantwoordelijkheid lokale politiek

Hoewel lokale politieke partijen een rol kunnen spelen bij het ondersteunen van initiatieven voor hulpverlening en het vergroten van bewustzijn over actuele rampen, is het primair niet de verantwoordelijkheid van de lokale politiek om geld te doneren aan internationale hulporganisaties. In plaats daarvan kunnen lokale politieke partijen zich beter richten op lokale kwesties die direct van invloed zijn op de inwoners van hun gemeente, zoals het verbeteren van de infrastructuur, het stimuleren van economische ontwikkeling, het bieden van sociale diensten en het ondersteunen van lokale initiatieven.
De lokale politiek heeft immers primair als taak om de belangen van haar inwoners te behartigen en de gemeentelijke belastinggelden op een verantwoordelijke manier aan en in die samenleving te besteden. Mocht je hier lokaal een uitzondering op willen maken dan is het belangrijk dat er een goed doordacht en transparant beleid is voor het besteden van belastinggeld aan goede doelen en internationale hulporganisaties.

Bovendien kan het principe van het doneren van belastinggeld aan goede doelen leiden tot ongelijke behandeling van verschillende goede doelen en organisaties. Waarom zou de gemeente bijvoorbeeld wel geld doneren aan de aardbeving in Turkije en niet aan andere goede doelen die wellicht ook belangrijk zijn voor de inwoners van Lansingerland?

Ten slotte is het belangrijk om te benadrukken dat er andere manieren zijn om hulp te bieden aan de slachtoffers. Bijvoorbeeld door het organiseren van lokale initiatieven en inzamelingsacties. Op deze manier kunnen de inwoners van Lansingerland op vrijwillige basis geld doneren aan het goede doel van hun keuze en hebben zij zelf controle over hoeveel geld zij willen doneren en aan welk doel. Alles overwegende vindt Leefbaar 3B dat de gemeenteraad van Lansingerland in deze kwestie niet de portemonnee van zijn inwoners dient te trekken. De landelijke politiek heeft immers namens de gehele Nederlandse samenleving 20 miljoen euro vrijgemaakt voor noodhulp aan het getroffen gebied en de Nederlandse bevolking nog eens € 88 miljoen.

3 Comments

  1. Ik vind het een onmenselijke reactie van Leefbaar 3B,een ramp met meer dan 50.000 doden en vele burgers die hun huizen kwijt zijn om hun niet extra te ondersteunen! Leefbaar verzet zich niet om de lokale belastingen te verlagen maar juist instemt om de afval heffing te verhogen o.a wat mij betreft hoo ik dat zij de mmerderheid kwijt raken bij de aankomende verkiezingen

  2. Ben het volkomen eens met de opstelling van Leefbaar 3B. Het geven van belastinggeld aan een rampsituatie vind ik ongepast en ongewenst. Elke burger kan/moet persoonlijk de afweging maken of hij/zij geld overmaakt naar Giro 555. Dat heb ik uiteraard gedaan.

  3. Ook ik ben het eens met Linda en Leefbaar3B. Uiteraard heb ik ook geld gedonneerd. Complimenten aan het Leefbaar 3B voor dit duidelijke standpunt en onderbouwing.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*