Verlaging informele tarief PGB

Sinds 1 januari 2015 heeft Lansingerland één verordening voor zowel maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie. Jaarlijks wordt deze verordening aangepast wegens bijvoorbeeld wijzigingen in gemeentelijk beleid, onduidelijkheden of wetswijzigingen. De Verordening Sociaal Domein 2020 van de gemeente Lansingerland is op twee belangrijke punten inhoudelijk gewijzigd:
a)  Wijzigingen in het kader van de wetswijziging abonnementstarief.
b)  Het college verlaagt het informele tarief PGB naar €20,-

Over de verlaging van het informele tarief PGB werd een amendement ingediend tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van 2019. Er werd een voorstel gedaan om een overgangstermijn te hanteren voor de verlaging van het informele tarief PGB . Namens Leefbaar3B voerde Machiel Crielaard het woord over dit voorstel. Leefbaar3B vind de gedachte achter het voorstel sympathiek, omdat op deze manier zorgverleners kunnen anticiperen op het lagere budget. Tegelijkertijd had de fractie ook veel vragen rond het voorstel. Zo vroeg Leefbaar3B zich af wat de kosten zijn als het voorstel wordt uitgevoerd en hoeveel PGB houders er zijn met een informeel tarief. Wethouder Van Tatenhove was duidelijk in haar beantwoording van de verschillende vragen die gesteld werden en liet weten het amendement te ontraden. Leefbaar3B sloot zich aan bij de woorden van de wethouder en stemde tegen het voorstel.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*