Fractie

Sociaal Domein

Jaarlijks stelt de gemeente een nieuwe verordening vast voor het Sociaal Domein. In de commissie Samenleving van 14 januari lag de verordening voor 2021 ter bespreking voor aan de commissieleden. De verordening kent een tweetal […]

Fractie

Verlaging informele tarief PGB

Sinds 1 januari 2015 heeft Lansingerland één verordening voor zowel maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie. Jaarlijks wordt deze verordening aangepast wegens bijvoorbeeld wijzigingen in gemeentelijk beleid, onduidelijkheden of wetswijzigingen. De Verordening Sociaal Domein 2020 van […]

Fractie

Verlaging informele tarief PGB

Sinds 1 januari 2015 heeft Lansingerland één verordening voor zowel maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie. Jaarlijks wordt deze verordening aangepast wegens bijvoorbeeld wijzigingen in gemeentelijk beleid, onduidelijkheden of wetswijzigingen. De Verordening Sociaal Domein 2020 van […]