Veiligheid is nooit af! Leefbaar 3B blijft scherp.

Hoewel Leefbaar 3B fors investeert in veiligheid en daarmee de extra middelen om ondermijning tegen te gaan, blijft het van groot belang dat we de ogen niet sluiten voor de ontwikkeling op andere veiligheidsthema’s. Leefbaar 3B zal om die reden fors blijven inzetten op het bestrijden van overlast en criminaliteit en vraagt op dit vlak speciale aandacht voor ‘verwarde personen’  Deze groep overlastgevers hebben een erg grote invloed op de veiligheidsbeleving op straat en de aanpak vereist zorg op maat.

Omdat de verschillende instanties deze zorg niet meer in voldoende mate kunnen aanbieden (instellingen zitten vol) komt de problematiek op straat te liggen en moet de politie vaak ingrijpen. Capaciteit die, zo betoogde Don van Doorn,besteed moet worden aan echte criminaliteit. Leefbaar 3B wil dan ook dat die problematiek aangepakt gaat worden. De Burgemeester zal in een reactie hierop samen met Wethouder van Tatenhoven (Zorg) een onderzoek instellen zodat Leefbaar 3B de uitkomsten kan agenderen in de commissie Algemeen Bestuur.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*