Dromen en Durven is één, maar alles valt of staat met het DOEN.

De ingeslagen weg om van een strenge ‘beheergemeente’ een gezonde ‘ontwikkelgemeente’ te worden, heeft inmiddels een volgende fase bereikt. Het is essentieel dat bestuur en organisatie zich hierop instellen en aanpassen. Natuurlijk moeten we scherp blijven en geen onverantwoorde risico’s nemen, maar de focus moet ook verschuiven van bezuinigen en knijpen naar loslaten, ontwikkelen en uitvoeren. Leefbaar 3B realiseert zich terdege dat zij in deze transitie een grote verantwoordelijkheid heeft. Door de eigen bestuurskracht verder te ontwikkelen in het programma ‘kracht van de Raad’ zullen wij daar vorm en inhoud aan geven. Daarnaast is het ook van belang dat we op een andere manier naar de ‘Planning en Control’ gaan kijken. Om ook dat proces te verbeteren zal Leefbaar 3B aankomende raad een motie indienen.

In het verlengde hiervan werd door fractievoorzitter Don van Doorn een punt gemaakt van de uitvoering. Doelen stellen en daar geld voor reserveren is één maar krijgen pas echt waarde als zij ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Op een formatie van 400 is 53 vacatures vrij fors (met name op ICT, Financiën, Sociaal domein, ruimte en Economie). Zonder “handen aan het bed” loopt de uitvoering grote risico’s. Leefbaar 3B wil daarop een gericht actieplan zien. De Burgemeester erkende het probleem en schaarde zich op dit punt achter Leefbaar 3B. De komende tijd zal er op dit punt tijdiger en duidelijker afgestemd worden met de Raad. Het borgen van zowel de kwantiteit als de kwaliteit zijn essentieel om alle doelen te realiseren.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*