Bestuur

Nieuwe bestuursleden Leefbaar 3B

Afgelopen dinsdag 17 april 2018 is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Leefbaar 3B gehouden. Het was een heel vrolijke ledenvergadering. Er is volop nagenoten van de negen zetels die Leefbaar 3B bij de gemeenteraadsverkiezing van […]