Subsidiebeleid in wording

In de commissie Samenleving stond een opiniërende bespreking over de financiële . doorvertaling van de Kadernota Subsidiebeleid Maatschappelijke Ontwikkeling op de agenda. De notitie is een uitwerking van de kritische kanttekeningen van de rekenkamer Lansingerland van september 2011, waarin de opsteller van het onderzoek zich scherp heeft uitgelaten over het sport- en cultuur subsidiebeleid. Het college staat voor de opgave om het subsidie beleid te herijken. De herijking kent drie speerpunten, te weten:

  • Duidelijker doelen stellen;
  • Maatschappelijke effecten benoemen;
  • Helder toetsingskader vaststellen en prioriteiten stellen.

Het college heeft hierbij doelenboom systematiek toegepast. Met gebruikmaking van deze doelenboom systematiek doet het college een voorstel waar zij haar geld aan wil gaan uitgeven. Leefbaar 3B heeft nog een pas op de plaats gemaakt omdat zij over meer informatie wil beschikken over nut en noodzaak alsmede of er wel of geen sprake is van wettelijke en niet wettelijke taak.

Vanwege het opiniërende karakter is Leefbaar 3B van mening dat het erop lijkt dat het college de verzorgingsstaat binnen Lansingerland aan het herintroduceren is . Op basis van de beschikbare informatie is dit voor Leefbaar 3B een brug te ver. Woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer pleit voor behoud van het goede en is geen voorstander van teveel afbouw van algemene voorzieningen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*