Seniorenwoningen bij De Wildert in Berkel centrum

De raad zal op 2 juni gaan instemmen met de nota van uitgangspunten voor de bouw van 30 woningen voor senioren. In het bijzonder voor ouderen vanaf 75 jaar. Het zijn sociale huurwoningen, die door 3B Wonen worden gebouwd. Ook vier huisartsen en een kleine apotheek maken deel uit van het plan. Jan Pieter Blonk gaf namens de fractie van Leefbaar 3B aan dat er een mooi plan ligt.

De woningcorporatie 3B Wonen is in een heel vroeg stadium gestart met burgerparticipatie. Er is een meedenkgroep gevormd, bestaande uit buurtbewoners (11 adressen uit de omliggende straten), de huurdersvereniging en de wijkvereniging. Er is in gebouw Rehoboth een presentatie gehouden waarin een plan gepresenteerd is waar omwonden op konden reageren. Dat plan is tot stand gekomen op basis van de input van eerdere bijeenkomsten van de meedenkgroep.
Veel omwonenden zijn ontevreden over de participatie. Maar het lijkt er meer op dat omwonenden niet tevreden zijn over de resultaten van de participatie, dus dat er 30 seniorenwoningen, vier huisartsen en een kleine apotheek komen. Zij zijn bezorgd over het toenemend autoverkeer, de extra parkeerplaatsen, verdwijnen van het grasveld en de grote bomen, de hoogte (drie bouwlagen) aan de zijde van de Wilhelminastraat en de uitstraling van de gevel van de apotheek aan de Wilhelminastraat.

In de nota van uitgangspunten staat dat de gevel van de apotheek aan de Wilhelminastraat een transparante uitstralingen en een uitnodigend karakter moet hebben. Leefbaar 3B vindt deze tekst niet goed en zal daar in de raad van 2 juni een wijzigingsvoorstel voor indienen. Het mag niet zo zijn dat neonreclames van de apotheek en andere in het oog springende boodschappen aan de gevel of achter ramen beeldbepalend zijn. De gevel moet passen in een woonstraat.

Op dit moment wordt door de fracties van WIJ Lansingerland, VVD en Leefbaar 3B een motie voorbereid, waarbij aandacht wordt gevraagd voor:
 Het goed passen van de 30 seniorenwoningen, de huisartsen en de kleine apotheek in de bestaande omgeving en dat het ontwerp ook een verrijking is voor de omgeving;
 Het behouden van het overgrote deel van het grasveld en de bomen aan de Wilhelminastraat;
 Het aantal benodigde parkeerplaatsen moet realistisch berekend worden en binnen het plangebied worden gerealiseerd, maar mogen niet ten koste gaan van het bestaande grasveld en grote bomen aan de Wilhelminastraat;
 De omwonenden moeten intensief betrokken blijven op weg naar het vaststellen van het bestemmingsplan en bij de uitvoering van de bouw.

Het is een ideale locatie voor senioren met winkelcentrum en zorg in de buurt. Er is in Lansingerland grote behoefte aan gelijkvloerse sociale huurwoningen voor ouderen en zeker ook voor 75+ers. Alle bewoners van de 30 seniorenwoningen kunnen zich inschrijven bij de huisartsen op deze locatie, dat gaf huisarts van Maren in de raadscommissie Ruimte aan.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*