Meer nachtrust, géén toename geluidshinder van vliegverkeer

Voorlopig pakket participatietraject (VPP) RTHA

Tijdens de gecombineerde vergadering commissie AB & Samenleving stond de reactiebrief aan de projectorganisatie Wesselink van Zijst op de agenda. Deze reactiebrief gaat over het vast stellen en indienen van input voor het vervolgtraject om te komen tot een nieuw Luchthavenbesluit voor RTHA.

Er waren 3 insprekers die zich zorgen maakte over het nieuwe VPP (Voorlopig pakket participatietraject) RTHA. Leefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich gaf aan goed te hebben geluisterd en citeerde de aanwezigen een stukje uit het verkiezingsprogramma van Leefbaar3B:

“Een vliegveld dichtbij huis en bedrijf, heeft een meerwaarde voor Lansingerland. Toch vindt Leefbaar 3B dat de huidige geluidsruimte van het vliegveld niet vergroot mag worden. Ook, vindt Leefbaar 3B dat het splitsen van de geluidruimtes voor traumahelikopter en commerciële vluchten, niet mag leiden tot méér geluidshinder in woongebieden in Lansingerland.
Kortom: de geluidshinder van vliegverkeer in Lansingerland mag niet meer toenemen.”

Met dit citaat uit het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B, begon Leon Erwich zijn woordvoering in de commissie AB&S van afgelopen week. “Duidelijke tekst en daar staan we ook volledig achter” gaf hij aan.

Wij gaan dus niet voor een krimpscenario en al helemaal niet voor sluiting van het vliegveld. Hier staan we ook zeker niet alleen in.

Een van de vragen in het Kieskompas in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing was : “De gemeente Lansingerland moet zich inzetten om Rotterdam The Hague Airport te sluiten.”
De vraag is door 15.730 mensen beantwoord waarvan:
73,3% het niet eens is met de sluiting, 13,8% heeft aangegeven vóór sluiting en 12,8% gaf aan neutraal of geen mening te hebben. Kortom, 73,3% vindt dat het vliegveld open moet blijven.

De conceptbrief “Voorlopig pakket participatietraject RTHA” aan Wesselink Van Zijst heeft nog wel aanpassingen nodig. Leefbaar 3B vindt dit VPP een te magere basis voor een voorkeurscenario voor de formele aanvraag Luchthavenbesluit.

Wat Leefbaar 3B betreft zou de zin; “de uitwerking van de splitsing van de gebruiksruimte voor maatschappelijk en commercieel verkeer”, moeten worden aangevuld met: “met dien verstande dat de som van de beide geluidruimtes niet mag leiden tot een grotere totale geluidsruimte en daardoor meer geluidshinder.” Dit is ook volledig in lijn met ons verkiezingsprogramma 2022-2026

Als 2e punt vindt Leefbaar 3B “een volledige nachtsluiting van het commercieel verkeer tussen 02:00 en 06:00 uur” wel een hele korte nachtrust. Zeker omdat de meeste geluidshinder van vliegverkeer in de nacht wordt ervaren. Ook omdat de uitloop van 23.00 uur tot 01:00 uur blijft gehandhaafd! Wel met de verwachting dat het puntensysteem het aantal binnenkomende vluchten zal halveren.
Maar ook de helft blijft hier veel.

Een volledige nachtsluiting zou volgens Leefbaar 3B van 12:00 uur ’s nachts tot 06:00 uur ’s morgens moeten zijn, ook voor businessjets. Volgens Leefbaar 3B moet dit in de brief van de raad worden opgenomen.

Om tot een eenduidige uitkomst te komen is in de commissie besloten om a.s. dinsdag 24 mei met de woordvoerders bij elkaar te komen om in één keer alle aanpassingen van de raadspartijen door te voeren.

Leefbaar 3B vindt dat aan de huidige tekst van het VPP, maar ook aan een gewijzigde tekst, niet de conclusie mag worden verbonden dat er draagvlak onder de inwoners is voor dit Luchthavenbesluit.

Van al of niet draagvlak, kan wat ons betreft pas sprake zijn als wij de definitieve tekst van het VPP kennen. Leefbaar 3B gaat ervan uit dat er nog gelegenheid is dat onze raad daarover dan pas een uitspraak doet, als het eindresultaat definitief is uitgewerkt en wordt aangeboden.

In de komende raad van donderdagavond 2 juni neemt de gemeenteraad van Lansingerland een besluit over de definitieve reactiebrief aan de projectorganisatie Wesselink van Zijst b.v. over het VPP RTHA.

3 Comments

  1. gehoord de reactie van onze inwoners, willen de bewonersvertegenwoordigers van Schiedam en Lansingerland aan de overlegtafel inzetten op minimaal 9 uur volledige nachtrust. Besproken kan dan nog worden of dat van 23:00 uur tot 08:00 uur is of b.v. van 22:00 tot 07: 00 uur zou moeten zijn. Dit wordt voor hen een breekpunt in de onderhandelingen. Zij zullen wel aan tafel blijven zitten en meedenken/meesturen maar zullen aangeven het concept-luchthavenbesluit dan niet te ondersteunen.

  2. Van 7 uur tot 11 is acceptabel. Houden zo. Wij hoeven geen wekker te zetten. Om 7 uur komt het eerst vliegtuig over. Liever niet naar 6.00 u.

  3. Ben het helemaal met Peter Tetteroo eens. De huidige vertrek- en landingstijden van RTHA mogen, wat mij betreft, blijven wat ze zijn: 07:00 – 23:00 uur. Ik heb er verder totaal geen problemen mee als het aantal vliegbewegingen minimaal wordt verdubbeld. Ik heb namelijk veel meer geluidshinder van bekvechtende kraaien en schreeuwlelijke/onopgevoede kinderen dan van de steeds geluidsarmer wordende vliegmachines. Onze gehele regio (Oostland en Westland) heeft voor haar werknemers met name behoefte aan meer en betere vliegverbindingen met Midden en Oost Europa. Uit welke streken het merendeel van de bewoners afkomstig is dat werkzaam is in de groente-, bloemen en fruitteelt.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*