Inwoners beter betrekken bij besluitvorming

In de commissievergadering van 18 mei j.l. stond de relatie tussen gemeenteraad en inwoners op de agenda. De lage opkomst van de verkiezingen was een aanleiding om hier een goed gesprek over te voeren. Drie concrete vragen werden behandeld om de zichtbaarheid van de raad te vergroten:

  1. willen de partijen gezamenlijk optrekken in verbetering van de zichtbaarheid van de raad?
  2. is het de wens van de partijen om de betrokkenheid van de inwoners bij de raad te vergroten?
  3. hoe kan de gemeenteraad dat het beste aanpakken?

Namens Leefbaar 3B voerde duoraadslid Terry Duivesteijn het woord voor de eerste keer, zijn zogeheten ‘maidenspeech’.

Hij maakte namens Leefbaar 3B helder duidelijk dat wij alle initiatieven omarmen die de relatie tussen inwoners en raad (en politiek als geheel) verbeteren. Niet voor niets is dit een speerpunt in ons verkiezingsprogramma: onze inwoners denken en doen mee. Onze partij kan dan ook volmondig “ja” antwoorden op de eerste twee vragen.

Met betrekking tot de manier waarop heeft Leefbaar 3B ook een concreet voorbeeld in haar verkiezingsprogramma: het instellen van een overlegplatform per dorpskern. Eens per kwartaal komen raadsleden en inwoners dan bij elkaar in elke dorpskern om de stand van zaken daar te bespreken. Wat ons betreft gaan we dus naar buiten, naar de mensen toe. Zo kunnen we directe input van inwoners op een laagdrempelige, eenvoudige wijze ophalen. In plaats van te vergaderen in het gemeentehuis óver inwoners, gaan we naar inwoners toe en voeren we gesprekken mét hen. Zo zijn we als gemeenteraad zichtbaar, betrokken en benaderbaar.

Wat Leefbaar 3B betreft is er met 33 raadsleden en 32 duoraadsleden voldoende mankracht in de gemeenteraad om inwoners beter te betrekken bij onze besluitvorming en daarbij te beginnen aan een nieuwe politieke cultuur.

In de commissievergadering werd duidelijk dat alle partijen willen samenwerken om de politiek beter zichtbaar te maken en werd uitgesproken om de manieren waarop in kaart te brengen en uit te werken; dit zal in een werkgroep verder vorm worden gegeven.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*