Ruimtelijke Adaptatie Strategie

In de commissie Ruimte van 18 mei werd gesproken over de “Ruimtelijke Adaptatie Strategie Lansingerland”. Deze gaat over het aanpassen van de leefomgeving en van ons gedrag aan de effecten van de klimaatverandering. Dus om de omgeving bestand maken tegen:
– extreme regenval
– overstroming
– hitte en
– vermindering van biodiversiteit.

Hoe kunnen we dat bereiken? Door onder andere het zoveel mogelijk vasthouden van water en door de risico’s te prioriteren voor:
• Wateroverlast
• Hittestress
• Droogte en
• Overstroming

Deze punten vallen in de categorieën onaanvaardbaar, onwenselijk en onacceptabel.
De gevolgen van de klimaatverandering zijn voor een ieder duidelijk. We maken stortbuien mee en grote warmteperioden met veel droogte. We gaan van het ene uiterste naar het andere.
Er ligt voor het bestuur van Lansingerland een opgave in de communicatie. Onze inwoners moet uitgelegd worden dat het verstenen van tuinen niet de gewenste actie is.. Ook het belang van groen en water bij nieuwbouw en verbouw moet constant benadrukt worden.
Er wordt veel gesproken over klimaatadaptatie maar laten we maar Rotterdams gaan denken: geen woorden maar daden, onder het motto tegeltje eruit, plantje erin. Iedereen aansporen om meer groen te maken; plant meer struiken en bomen.
Ook zou Leefbaar 3B graag zien dat er aandacht gegeven wordt aan burgerinitiatieven voor bijvoorbeeld plukbermen en daar waar extra vergroening in de wijken op initiatief van de inwoners mogelijk is.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*