Regionale Energie Strategie wat betekent dat voor Lansingerland

Een Regionale Energie Strategie (RES) moeten alle regio’s in Nederland opstellen. In de regio Rotterdam-Den Haag (MRDH) werken 23 gemeenten (waaronder Lansingerland), provincie, netwerkbeheerders (o.a. Stedin), energiebedrijven (o.a. Eneco) samen richting een toekomst zonder fossiele brandstoffen. In de komende twee jaar worden verdere stappen gezet om uiteindelijk dat doel in 2050 te bereiken. Dat zal nog een hele tour worden, want we zijn niet zomaar van het gas af.

In Nederland wordt nu jaarlijks ongeveer 60 miljard m3 aardgas verbruikt. Een vijfde deel, 12 miljard m3, gebruiken de huishoudens en 48 miljard m3 wordt afgenomen door bedrijven en energiecentrales die elektriciteit maken.

De vraag is en blijft natuurlijk; Kunnen we wel van het aardgas af? Dat is gezien alle info die wekelijks in pers, sociale media en tv- en radioprogramma’s aan de orde komt totaal geen gelopen race. Wanneer kunnen we gefaseerd en in welke mate van het aardgas afgaan, daar wordt nauwelijks op ingegaan in de RES. Terwijl dat een heet hangijzer van bovenste plank is. Een exit strategie t.a.v. aardgas is niet te vinden in de RES. Dat kan niet anders betekenen het dat concept “van gas los” niet reëel is.

De RES is opgebouwd rond drie thema’s: Warmte, Elektriciteit en Duurzame brandstoffen.
Alle inzet op warmte leidt tot prima maatregelen en leveren heel was reductie van gasverbruik op. Daarbij gaat het om isoleren, benutten beschikbare rest- en aardwarmte (voor verwarming van huizen en kassen) en onder andere over warmte-koudeopslag en aquathermie.
Bij elektriciteit hebben we het over zonnepanelen en windmolens. Op zoveel mogelijk daken van woningen en bedrijven moeten zonnepanelen gelegd worden. Dat is heel goed te realiseren. Windmolens liggen in toenemende mate gevoelig in Nederland, ook in Lansingerland. Geschikte locaties zijn er in onze gemeente niet. Bij Bleizo West zouden er 2 à 3 kunnen staan, maar dan kunnen we de woningbouw daar wel vergeten en windmolens leveren voor station Lansingerland-Zoetermeer weinig reizigers op. Dus geen windturbines in Lansingerland gaf Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk aan.
Duurzame brandstoffen, dan hebben we het over groen gas of te wel biogas. In Nederland neemt de beschikbaarheid van groen gas in de periode 2020-2030 toe tot zo’n 2 miljard m3. Gezien de hoeveelheid aardgas dat Nederland nu jaarlijks gebruikt, ongeveer 60 miljard m3, is die 2 miljard m3 een schijntje en dat verschil kan in de periode tot 2050 niet worden gedicht met de in de RES genoemde warmte en elektriciteit maatregelen. Wat moet daar dan de strategie voor worden? Waterstof? Prima, maar het moet wel gemaakt worden en dat kost heel veel elektriciteit.

Wat voor Leefbaar 3B als een paal boven water staat is dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar is voor iedereen in Lansingerland. Ook voor de inwoners met een laag inkomen.

In de raadsvergadering van 3 juni wordt de RES vastgesteld. Graag zouden wij deze RES willen wijzigen, maar dat is niet mogelijk, omdat daar in regionaal verband niet in is voorzien. Het in de commissievergadering aangekondigde amendement kan niet worden ingediend, maar er zullen door Leefbaar 3B wel een of meer moties worden ingediend die het college de opdracht geven om in de periode tot mei 2023, als de RES 2 wordt vastgesteld, in regioverband er op aan te dringen dat:
1. Inzicht wordt gegeven over wanneer en in welke mate het gebruik van aardgas wordt afgebouwd (exit strategie). Op dit moment wordt hard gewerkt aan hybride ketels, die met elektriciteit warmte maken en ’s winters als het te koud is met gas bij verwarmen. Dus een elektrisch en gas gestookte CV ketel in één apparaat. Dat we totaal van het gas af gaan is een utopie.
2. Er bij het vaststellen van de RES 2 (mei 2023) eerst een raadsvergadering komt waarin amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties kunnen worden ingediend en dat daarna een tweede ronde komt met de RES organisatie voor een definitieve besluitvorming door de aangesloten gemeenteraden. Hierdoor is meer lokale invloed mogelijk. De gemeente Zoetermeer heeft hiervoor op 17 mei 2021 een uitstekende motie aangenomen.

De energietransitie moet realistisch en uitvoerbaar zijn, met liefst zoveel mogelijk vermindering van CO2 uitstoot. We moeten met z’n allen ver weg blijven van dromerij en dan uit het oog verliezen dat soms niet alles bereikbaar is.

1 Comment

  1. Begrijp niet dat een weldenkende partij als b.v. Leefbaar 3B mee zou moeten doen aan de hilarische luchtfietserij van linksche actifascistische partijen. Waar hun idiote energieplannen toe leiden kan elke burger die tot 10 kan tellen, met eigen ogen en oren, aanschouwen in een gemeente als Purmerend

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*