Rol gemeenteraad bij nieuwe Omgevingswet

Omgevingsvergunning lansingerland

Als de Omgevingswet, naar verwachting, op 1 januari 2023 in werking treedt, veranderen voor raad en college heel veel zaken. In principe zullen de meeste aanvragen voor een bouwvergunning (in de nieuwe wet omgevingsvergunning) alleen door het college worden behandeld en niet door de raad. Dit heeft te maken met de veel kortere beslistermijnen op een bouwaanvraag dan tot nu toe het geval is. Als de raad wel invloed wil hebben, moet dat van tevoren worden aangegeven. Dat heeft de raad afgelopen donderdag gedaan.

De raad wordt betrokken bij het bindend adviesrecht van een omgevingsvergunning indien de aanvraag niet past in het Omgevingsplan. Met de volgende aanvragen gaat de raad aan de slag:
a. het bouwen van hoofdgebouwen binnen de linten
b. het bouwen van meer dan 40 woningen
c. het bouwen van antennemasten met een masthoogte van meer dan 40 meter
d. het bouwen van een bedrijf – glastuinbouw uitgezonderd – met een oppervlak van meer dan 1000 m2 gesitueerd buiten een bedrijventerrein
e. het bouwen c.q. oprichten van een windturbine
f. de aanleg van een grondgebonden zonnepark
g. het bouwen c.q. oprichten van huisvesting voor flexwerkers (arbeidsmigranten).

De raad vindt dat in de volgende gevallen participatie verplicht moet zijn, indien bij de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt afgeweken van het Omgevingsplan:
a. het bouwen van hoofdgebouwen binnen de linten
b. het bouwen van meer dan 20 woningen, tenzij deze op grond van een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsverplichting in een bestemmingsplan gebouwd kunnen worden
c. het bouwen van antennemasten met een hoogte van meer dan 40 meter
d. het bouwen van een bedrijf – glastuinbouw uitgezonderd – gesitueerd buiten een bedrijventerrein
e. het bouwen c.q. oprichten van een windturbine
f. de aanleg van een grondgebonden zonnepark
g. het bouwen c.q. oprichten van huisvesting voor flexwerkers (arbeidsmigranten).

Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk heeft net als alle andere fracties aangegeven dat het belangrijk is dit besluit jaarlijks te evalueren. Als later blijkt dat het college er anders mee om is gegaan dan de raad voor ogen had, zal dat na de evaluatie gecorrigeerd worden ten aanzien van het bindend advies door de raad en de verplichte participatie. Raadsbreed is in een amendement vastgelegd om de komende vier jaar jaarlijks een evaluatie te doen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*