Pilotproject Fonds Duurzaam Funderingsherstel Rottekade

In de commissie Ruimte van 22 september stond dit project op de agenda. In eerste instantie was het herstel van de fundering van verschillende huizen aan de Rottekade eerder door Henk Meester van Leefbaar3B al in bespreking gebracht. Het fonds verstrekt leningen aan mensen met funderingsproblemen, die het herstel hiervan niet zelf kunnen bekostigen en bij hun bank niet voor een lening in aanmerking komen.

Rotterdam heeft al enige tijd een loket waar bewoners zich kunnen melden, als zij funderingsproblemen hebben. Onze gemeente wil ook zo’n loket opstarten. Tijdens de commissievergadering heeft Georgine Zwinkels gevraagd naar de mogelijkheden om samen te werken met Rotterdam in plaats van een eigen loket op te zetten. In de raadsvergadering van 30 september is mede door Leefbaar3B een motie ingediend waardoor er eerst naar de samenwerking met Rotterdam gekeken wordt.

Samenwerking kan wellicht leiden tot minder kosten en een kortere tijd tot het starten van het project.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*