Onze rol bij de controle van jeugdzorgaanbieders

Op verzoek van de ChristenUnie besprak de commissie Samenleving op 20 mei de rol van de gemeente bij het controleren van jeugdzorgaanbieders op de kwaliteit van de zorg en op het voorrang geven aan de meest urgente zorg. Namens Leefbaar 3B voerde Machiel Crielaard het woord.

Leefbaar 3B heeft zorgen over de problematiek in de jeugdhulp en bij de aanbieders van jeugdzorg. Zo hebben we bij de behandeling van de voortgangsbrief jeugdhulp die in oktober jongstleden is behandeld al aandacht gevraagd voor een strakke sturing op de samenwerking tussen zorgaanbieders. Leefbaar 3B wil voorkomen dat grote zorgorganisaties omvallen, terwijl “zorgcowboys” veel winst maken. Toen de vorige maand de regiovisie op jeugdhulp besproken werd vroeg Leon Erwich ook al aandacht voor de wachtlijsten bij de specialistische-GGZ. Leefbaar 3B wil weten om welke Lansingerlandse kinderen het gaat op de wachtlijsten zodat – waar mogelijk – ook lokaal geholpen kan worden. De toezegging om de raad te informeren of bij intakegesprekken toestemming wordt gevraagd om de informatie te delen met hulporganisaties in een vervolgtraject is nog een keer in herinnering gebracht.

De problemen in de jeugdhulp zijn groot en complex en een structurele oplossing voor de lange termijn ligt primair bij het Rijk. Om op korte termijn de jeugdhulp te verbeteren stelt staatssecretaris Blokhuis dat gemeenten beter met elkaar kunnen samenwerken. Als het gaat om de samenwerking tussen gemeenten volgt Leefbaar 3B de lijn van het college: Lokaal waar het kan, regionaal waar het moet of waar het meerwaarde heeft. Ook is Leefbaar 3B benieuwd tot welke inzichten de regionale ondersteuningsteams komen die bij de gemeente aan tafel zitten. Wellicht brengen zij nieuwe knelpunten aan het licht waarvan de oplossing bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de jeugdhulp.

Tijdens de behandeling van het bespreekpunt werd verder de oproep gedaan aan de raad om rugdekking te geven aan ambtenaren die bepaalde niet urgente hulpvragen zoals dyslexie even opzij schuiven om zo urgente zaken sneller te kunnen oppakken. Hierover zegt Leefbaar 3B dat waar dit kan wij deze aanpak steunen, maar we bepleiten wel extreme zorgvuldigheid. Er zijn schrijnende gevallen in andere gemeenten waar jeugdconsulenten jongeren met slechte cijfers hebben weggestuurd terwijl depressie de onderliggende oorzaak was. Voor Leefbaar 3B staat voorop dat onze jeugd het recht heeft om gezond, veilig en kansrijk op te groeien in Lansingerland.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*