Onderzoek naar het abonnementstarief

Sinds 1 januari 2021 geldt een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, het abonnementstarief. Onderzoek toont aan dat het abonnementstarief een aanzuigende werking heeft en leidt tot tekorten. Reden voor de VVD om dit onderwerp op de agenda van commissie Samenleving te zetten en te vragen hoe de andere fracties denken over een onderzoek naar weigeringsgronden in de Wmo.

Namens Leefbaar 3B voerde Machiel Crielaard het woord. Wat ons betreft is de hele regeling scheef en wij zien deze het liefst vandaag nog veranderd. De vraag is echter wat we binnen onze gemeentelijke bevoegdheden kunnen om kostenstijgingen beheersbaar te houden. Zo had Leefbaar 3B van te voren technische vragen ingediend hoe het college kijkt naar de door de VNG voorgestelde beheersmaatregelen. Het college reageerde hierop dat deze juridisch niet houdbaar zijn.

Ook de andere fracties reageerden op het voorstel tot onderzoek dat zij vinden dat de oplossing vooral in Den Haag ligt. Het is echter de vraag of een oplossing uit Den Haag te verwachten is. De verkiezingen komen eraan en een blik op de programma’s laat zien dat PvdA en de ChristenUnie het abonnementstarief willen afschaffen. De SGP en D66 willen dat gemeenten weer een inkomensafhankelijke eigen bijdrage bij maatschappelijke ondersteuning kunnen vragen. VVD, GroenLinks en CDA zwijgen erover. Hopelijk ziet een volgend kabinet gemeenten niet langer als sluitpost voor de Rijksbegroting, maar Leefbaar 3B is weinig hoopvol gestemd.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*