Ondernemersdebat maandag 24 februari – Geen fusie met Pijnacker-Nootdorp

Wouter Hoppenbrouwer - Lijsttrekker Leefbaar 3B
Wouter Hoppenbrouwer – Lijsttrekker Leefbaar 3B

Bij het kennismakingsrondje van de gespreksleider Robert Douma ontving Leefbaar 3B direct een compliment. Robert was zeer gecharmeerd van een passage in ons verkiezingsprogramma dat stelt dat de grondhouding in het gemeentehuis moet zijn: Ja mits en niet nee tenzij. Met andere woorden, bekijk de vraag van de inwoner op haar mogelijkheden en leg niet de nadruk op de onmogelijkheden.

Lijsttrekker Wouter Hoppenbrouwer startte zijn elevator pitch door in twee minuten de wapenfeiten uit het afgelopen collegejaar met de ondernemers te delen. Wouter benadrukte de energie en de gedrevenheid om de dorpskernen (vooral Bleiswijk) aantrekkelijk te maken. Ook het bieden van de mogelijkheid dat lokale ondernemers bij gemeentelijke aanbestedingstrajecten serieus mee mogen doen, ziet hij als een belangrijk actie naar de lokale ondernemers. Tevens verwijst hij naar de inspanningen op de verbetering van dienstverlening van de gemeente naar de ondernemers.

Een prominent deel van het debat ging over de mogelijke fusie van Lansingerland met Pijnacker-Nootdorp. Het standpunt van Leefbaar 3B is duidelijk. Leefbaar is uitdrukkelijk tegen een gemeentelijke herindeling (fusie). Door het vergroten van de afstand tussen bestuurders en burgers neemt het menselijk contact af en daarmee het oplossend vermogen. Simpel gezegd, door vanachter een bureau te besturen verlies je het gevoel voor menselijke verhoudingen, kom je meer tegenover elkaar te staan en krijg je eerder conflicten.

Maar nu levert de landelijke politiek ons een hele gemene streek. Het kabinet zegt nu dat gemeentelijke herindeling wellicht een taak is van een volgend kabinet en dat het op vrijwillige basis moet gebeuren. Maar….., gemeenten die niet gaan fuseren krijgen van dit kabinet minder geld dan diegene die wel gaan fuseren. De gedachte is dat gemeenten dan toch gedwongen samengaan omdat men te weinig geld heeft en haar wettelijke taken niet voldoende kan uitvoeren. Hoe vies kan landelijke politiek zijn.

Leefbaar 3B stelt zich op het standpunt dat een gedwongen herindeling uit den boze is. Leefbaar 3B zet in op een verdere regionale samenwerking met de gemeenten.

3 Comments

 1. Ik heb onlangs een reactie gestuurd waarin ik juist aangeef ferm voorstander van een fusie tussen Lansingerland en Pijnacker/Nootdorp. Is er een specifieke reden waarom mijn reactie niet geplaatst is? Wellicht omdat mijn standpunt afwijkt van dat van LB3B?

  • Beste Linda,
   Ik weet wat er aan de hand is. U heeft op 2 maart een reactie gegeven op een het artikel “Nieuw initiatief wijktoezicht” dat is een artikel dat staat onder het het artikel waarop u een reactie wilde geven. Ik kan in het systeem niet met reacties schuiven. Dus uw reactie is wel geplaatst maar op een verkeeerde plek. Graag wil ik u vragen uw reactie nogmaals te doen op de site maar dan bij het artikel “Ondernemersdebat maandag 24 februari – Geen fusie met Pijnacker-Nootdorp”
   Met vriendelijke groet,
   Jan Pieter Blonk

 2. Persoonlijk ben ik een warm voorstander van een samengaan van de gemeente Lansingerland met Pijnacker-Nootdorp. We hebben het namelijk over twee qua bevolkingssamenstelling en bedrijvigheid (glastuinbouw) gelijkgestemde gemeentes. Die door samensmelting kunnen voorkomen dat ze op het gebied van leefbaarheid nog meer bedreigd worden door de expansiedrift van Den Haag en Rotterdam. Twee grote steden die alles in het werk stellen om de uit de hand lopende grote stedenproblematiek naar Lansingerland en Pijnacker te verplaatsen. Ook om die reden zou ik het een goede zaak vinden dat de woningbouwcorporaties 3B Wonen en Rondom Wonen op termijn samengaan. De nieuw te vormen woningcorporatie zou dan, wat mij betreft, bij de toewijzing van sociale huurwoningen voorrang moeten geven aan woningzoekenden uit de beide gemeentes

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*