Bestuur

Verkiezingsdebat Ouderenbonden

De gezamenlijke ouderenbonden verzorgden een middag voor leden en belangstellenden om met de plaatselijke politieke partijen een discussie te voeren over het ouderenbeleid. Namens Leefbaar 3B nam Kees Heugens daaraan deel. Jammer was dat het […]